Інструкція для посади "Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, принцип роботи і конструкцію різних систем лічильної та копіювально-розмножувальної техніки;
      - призначення, принцип роботи та конструктивні особливості сучасних принтерів, скануючих пристроїв, рапідографів;
      - призначення та правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
      - призначення і будову складних контрольно-вимірювальних інструментів і приладів;
      - конструкцію спеціальних різальних інструментів;
      - властивості різних ізоляційних, полімерних та композитних матеріалів;
      - способи складання і монтажу електросхем середньої складності;
      - будову та схеми з'єднання мікровимикачів, реле;
      - систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

1.4. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує середній ремонт та обслуговування обчислювальних, підсумувальних та лічильно-перфораційних, електроіскрових, термокопіювальних, електрофотографічних, світлокопіювальних, ротаторів та ротопринтів, лазерних принтерів, скануючих пристроїв.

2.2. Виконує середній ремонт та обслуговування сучасних міні ЕОМ (комп'ютерів), їх різних вузлів та агрегатів (принтера, клавіатури, мишки, дисплея, монітора, скануючих пристроїв).

2.3. Виконує поточний ремонт електронних обчислювальних пристроїв, електрографічних апаратів безперервного копіювання, ротаційного, стрічкового та лазерного типів.

2.4. Замінює та реставрує деталі.

2.5. Виконує слюсарне оброблення деталей за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності).

2.6. Складає та установлює на ЕОМ окремі вузли та механізми.

2.7. Перевіряє правильність роботи обчислювальних машин, копіювальної техніки, принтерів, скануючих пристроїв.

2.8. Складає дефектні відомості на різні види ремонту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.