Інструкція для посади "Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення та властивості матеріалів, напівфабрикатів, хімікатів та виробів, які використовуються у виробництві;
      - Державні стандарти та технічні умови на матеріал і вироби, які приймає;
      - способи приймання і відбракування матеріалів та виробів;
      - будову, призначення та правила простих контрольно-вимірювальних інструментів;
      - види браку та ознаки неповноцінності продукції, яку приймає;
      - основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
      - правила зберігання продукції.

1.4. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає та відбраковує згідно з Державним стандартом листову сталь, сортовий прокат, чавун, мідь, олово та інші метали в чушках, напівфабрикатах, заготовки, відливки, середньої складності поковки та штамповки з застосуванням контрольно-вимірювального інструменту, пружин, хімікатів, нескладних готових вузлів, які поступають за кооперацією, формованих гумових, неметалевих та інших виробів.

2.2. Оформляє документацію контрольного приймання.

2.3. Контролює правильність транспортування та розкладання продукції.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.