Інструкція для посади "Машиніст бурової установки 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст бурової установки 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста бурової установки 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, будову, правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового та силового обладнання, його характеристики;
      - конструкції бурових вишок і щогл, правила їх збирання і розбирання;
      - технологічні режими, правила і способи буріння та розширення свердловин з відбором і без відбору керна в нормальних та складних умовах;
      - геолого-технічний наряд на свердловину;
      - інструкцію з буровибухових робіт;
      - мету і суть цементації, бітумізації, силікатизації, тампонажу та заморожування свердловин;
      - призначення, склад, способи готування й оброблення промивних рідин, знижувачів твердості гірських порід і складних ін'єкційних розчинів;
      - призначення, характеристику, види застосовуваних інструментів, пристроїв і матеріалів;
      - вимоги до якості заправлення бурового інструменту залежно від міцності гірських порід;
      - способи керування процесом буріння з урахуванням геологічних умов, виникнення труднощів залежно від стану бурового обладнання та інструменту;
      - умови і форми залягання корисних копалин;
      - причини виникнення технічних неполадок та аварій, заходи щодо їх запобігання та ліквідації;
      - інструкцію з відбору і зберігання керна;
      - способи виконання ловильних робіт;
      - основи геології, гідрогеології, гірничих робіт, електротехніки, гідравліки, пневматики;
      - назву і розміщення гірничих виробок;
      - класифікацію і властивості гірських порід;
      - методи рекультивації земель;
      - правила ведення первинної технічної документації, її форми;
      - будову і схему енергетичної мережі та методи ліквідації витікання струму;
      - способи і правила ведення стропальних робіт.

1.4. Машиніст бурової установки 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст бурової установки 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст бурової установки 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст бурової установки 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує буровими станками та установками різних типів під час буріння і розширення свердловин.

2.2. Монтує, демонтує, переміщає, готує до роботи, установлює і регулює бурове обладнання, планує і розчищає майданчики для його встановлення.

2.3. Керує процесом буріння залежно від геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурового обладнання та інструменту.

2.4. Проводить цементування, тампонаж, кріплення свердловин обсадними трубами, виконує інші роботи, передбачувані технологічним регламентом і режимно-технологічною документацією.

2.5. Виконує спуско-підіймальні роботи, нарощування штанг, витягання труб.

2.6. Вибирає осьове зусилля, частоту обертання інструменту, кількість подаваної промивної рідини, повітря для забезпечення оптимальних режимів буріння.

2.7. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.8. Регулює параметри процесу буріння для забезпечення швидкісної проходки.

2.9. Виконує роботи щодо запобігання і ліквідації кривизни, аварій та ускладнень у свердловинах.

2.10. Готує промивальну рідину і тампонажні суміші.

2.11. Контролює параметри промивальної рідини.

2.12. Відновлює водовіддачу порід у свердловинах, установлює фільтри та водопіднімальні засоби.

2.13. Підбирає бури, долота й бурові коронки, міняє їх у процесі буріння.

2.14. Проводить очищення, промивання, желонення свердловини.

2.15. Обслуговує компресори, що установлені на буровому обладнанні, пересувні компресори, що працюють в комплексі з буровою установкою (верстатом), газифіковані установки, що застосовуються під час вогневого буріння, насоси, місткості для рідкого кисню та іншого допоміжного обладнання.

2.16. Здійснює ловильні роботи, закриває устя свердловини.

2.17. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання, бере участь у його ремонті.

2.18. Проводить заміну двигунів, автоматів, пускачів.

2.19. Бере участь у підготовці приладів та устьових пристроїв для проведення спеціальних геофізичних, гідрогеологічних й інших досліджень.

2.20. Проводить ліквідаційні роботи.

2.21. У необхідних випадках - відбирає керни, зразки гірських порід і визначає категорії міцності порід по буримості.

2.22. Здійснює рекультивацію земель після закінчення бурових робіт, стропальні та вантажно-розвантажувальні роботи на буровій.

2.23. Веде первинну технічну документацію.

2.24. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.25. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст бурової установки 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст бурової установки 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст бурової установки 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст бурової установки 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст бурової установки 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст бурової установки 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст бурової установки 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі буріння свердловин самохідними верстатами ударно-обертального буріння з потужністю двигунів 150 кВт і більше (або обладнаних гідросистемами) самохідними верстатами шарошкового буріння з потужністю двигунів 300 кВт і більше; верстатами термічного буріння, верстатами віброобертального буріння; буріння геологорозвідувальних свердловин на тверді корисні копалини установками шостого, сьомого і восьмого класів (вантажопідніманням на гаку понад 15 т); виймання (вибурювання) корисної копалини з тонких пластів шнеко-буровими машинами і верстатами на відкритих гірничих роботах.

6. Приклади робіт

6.1. За цією кваліфікаційною характеристикою тарифікуються роботи і робітники, що задіяні на бурінні свердловин усіх видів.

6.2. Під час буріння геологічних свердловин з використанням спеціальних технічних засобів, що забезпечують підвищення якості геологічного випробування і швидкості буріння, встановлення і підтримання заданого напрямку стовбура свердловини (буріння з застосуванням комплексів зі знімними керноприймачами, гідроударників і пневмоударників, з гідротранспортом керна, направлене і багатостовбурне буріння) тарифікація проводиться на один розряд вище.

6.3. Класи установок для буріння геологорозвідувальних свердловин на тверді корисні копалини, затверджені Державними стандартами, і містять: глибину буріння, початкові й кінцеві діаметри свердловин, вантажопіднімання на гаку, потужність приводного електродвигуна, частоту обертання бурового снаряду, кут нахилу, швидкість піднімання, довжину бурильної свічки.

6.4. Потужність двигуна бурового обладнання прийнята як сумарна електродвигунів, установлених на даному обладнанні.

6.5. Помічники машиністів бурової установки, що засвоїли весь комплекс робіт, передбачуваних у кваліфікаційній характеристиці, тарифікуються на один розряд нижче машиніста, з яким вони працюють, і на два розряди нижче, якщо весь комплекс робіт не засвоєний.

6.6. За відсутності помічників машиніста бурової установки пересувні компресори обслуговують машиністи пересувних компресорів (з різним двигуном), які тарифікуються за випуском 64 ДКХП "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи".