Інструкція для посади "Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера електромонтажних робіт 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на приймання особливо складних та відповідальних вузлів, агрегатів;
      - технологічний процес складання та випробування електро- та радіоустаткування, яке застосовує;
      - монтажні схеми;
      - методи контролю і випробувань;
      - основні види дефектів, які виявляє під час складання, монтажу, випробування та експлуатації устаткування, яке застосовує, способи їх виявлення та усунення;
      - види приладів, апаратури, стендів та іншого устаткування, яке застосовує для контролю і випробувань, способи їх налагодження, регулювання і перевірки.

1.4. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює та приймає складні та особливо відповідальні вузли, агрегати, електропоїзди, тепловози та інше складне електроустаткування після остаточного складання з виконанням усіх передбачених технічними умовами випробувань.

2.2. Перевіряє та налагоджує складні та особливо відповідальні контрольні прилади.

2.3. Складає паспорти або формуляри на прийняте електроустаткування або оформляє приймальні акти та протоколи випробувань.

2.4. Бере участь в дослідженні дефектів, які виявлені під час контролю та випробування, і в розробленні заходів щодо усунення цих дефектів.

2.5. Виконує елементарні розрахунки допустимого навантаження електромашин та апаратури.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер електромонтажних робіт 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автоматичні телефонні станції до 1000 номерів - контроль якості монтажу, приймання і здавання під час швартових та ходових випробувань.

5.2. Апарати спеціальні - контроль монтажу дослідних взірців.

5.3. Головні гребні електродвигуни постійного і змінного струму зі щитами керування, головні розподільні щити - контроль та приймання під час швартових та ходових випробувань.

5.4. Екскаватори - контроль монтажу, випробування.

5.5. Електромашини постійного і змінного струму - контроль складання і приймання.

5.6. Електроустаткування зі складними автоматизованими комплексами, лічильно-розв'язувальними та обчислювальними схемами - контроль монтажу та приймання під час швартових та ходових випробувань.

5.7. Станції паралельно-послідовного включення - контроль та приймання монтажу, комутації та перевірка в роботі.

5.8. Статори турбогенераторів з фіксованим водневим та водяним охолодженням і гідрогенератори приймання розгонки ребер під складання активної сталі - перевірка щільності запресування за допомогою приладів.

5.9. Схеми друкарського дослідного взірця підсилювача низької частоти - контроль після монтажу за принциповою схемою.