Інструкція для посади "Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста установок збагачення та брикетування 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкції, технічні характеристики та режими роботи обслуговуваного обладнання;
      - схему комунікацій;
      - технологічну схему ланцюга апаратів;
      - контрольно-вимірювальні прилади та пускову апаратуру, правила догляду за ними;
      - схему автоматичного блокування обладнання;
      - технічні умови;
      - марки та групи вугілля;
      - склад шихти, методи її розрахунку;
      - методику визначення якісних показників сировини;
      - схеми паропостачання та відведення конденсату від грохотів;
      - систему, періодичність змащування та вимоги до мастильних матеріалів;
      - причини виникнення неполадок у роботі обслуговуваного обладнання та способи їх усунення;
      - основи електрослюсарної справи.

1.4. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процеси освітлення, згущення, промивання пульпи та шламу, грохочення, дробіння, дозування, фільтрації, зневоднення, транспортування сировини та готової продукції на технологічних установках усіх типів.

2.2. Проводить завантаження й розвантаження обслуговуваного обладнання; періодичний контроль та регулювання тиску, вакууму, чистоти фільтрату, подавання реагентів, пульпи, води, режимів роботи обладнання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів; усунення підсосів, заторів, прибирання просипу.

2.3. Обслуговує насосні установки.

2.4. Виконує періодичний контроль за наявністю мастила в маслонасосах і редукторах, пасів у передачах та їх натягом, цілістю сит; усунення зашламовок сит; пуск та зупинку, чищення й промивання обладнання, виявляє та усуває несправності у його роботі, бере участь у ремонті.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі обслуговування дозувальних пристроїв продуктивністю понад 400 т/г; фільтр-пресів з площиною фільтрації від 100 до 500 кв.м; млинів і дозувальних пристроїв фабрики гранульованого вугільного порошку; надшвидкісних центрифуг (трубчастих, тарілчастих рідинних сепараторів) під час розділення однорідних сумішей або концентрування продукту; центрифуг з програмним керуванням.