Інструкція для посади "Гравер 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гравер 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією гравера 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і кінематичні схеми різних гравірувальних верстатів і апаратів, будову та взаємодію частин механізмів гравірувальних верстатів;
      - правила налагодження і перевірки на точність гравірувальних верстатів, які обслуговує;
      - властивості різних струмопровідних і ізоляційних матеріалів;
      - основні правила розрахунку опорів;
      - будову і правила експлуатації складного вимірювального інструменту і приладів;
      - властивості абразивних матеріалів;
      - види шрифтів і написів;
      - шрифти на особливих графічних основах;
      - геометрію і правила заточування та доведення складного гравірувального інструменту;
      - способи складного розмічання при сполученні криволінійних і прямолінійних поверхонь і обрисів;
      - методи перевірки якості гравірування і правила технічного креслення;
      - систему допусків і посадок, квалітетів (класів точності) і параметрів шорсткості (класів чистоти оброблення).

1.4. Гравер 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гравер 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гравер 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гравер 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує за кресленнями і художніми рисунками складні гравірувальні роботи вручну або на верстатах.

2.2. Виконує написи різними шрифтами, з великою кількістю дрібних знаків на зовнішніх і внутрішніх поверхнях виробів, які виготовлені з різних матеріалів, з додержанням симетричності.

2.3. Наносить на скляні вироби рисунки, які прирівнюються до алмазної грані від 4 до 6 групи включно.

2.4. Виконує художні роботи на дзеркалах за допомогою металевого диска, абразивного круга і абразивних порошків.

2.5. Гравірує тексти на іноземній мові різних шрифтів на гравірувальних верстатах та за копіром.

2.6. Налагоджує гравірувальні верстати і апарати.

2.7. Виготовляє спеціальний інструмент для складних гравірувальних робіт, виконує термооброблення та доводить його.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гравер 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гравер 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гравер 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гравер 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гравер 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гравер 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гравер 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гравер 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гравер 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гравер 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гравер 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гравер 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гравер 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гравер 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гравер 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гравер 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Деталі і вироби з плоскою, циліндричною або конічною поверхнею - розмічання, нанесення штрихів, шкал, цифр і буквених позначень складної конфігурації.

5.2. Диски фірмові зі знаками і шрифтом середньої складності - гравірування вручну.

5.3. Інструменті монетні, значкові і штемпельні - гравірування.

5.4. Клейма цифрові і буквені, поодинокі і групові з висотою знаків понад 1,5 до 3,5 мм - гравірування.

5.5. Лекала, плитки Йогансона - нанесення правильного і точного шрифту і написів з витравлюванням кислотами.

5.6. Печатки бронзові для сургучних відбитків (без герба) - гравірування.

5.7. Прес-форми для фарфорових деталей - гравірування знаків.

5.8. Сферичні поверхні виробів - гравірування художніх монограм.

5.9. Циферблати - гравірування складних пейзажів.

5.10. Штемпелі і печатки гумові (без художніх зображень та герба) - виготовлення.

5.11. Штемпелі і клейма середньої складності металеві (з зірочками тощо) - виготовлення.