* *
Інструкція для посади "Випусковий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Випусковий" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж редакційної чи спорідненої за характером і складністю роботи - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство з питань інформаційної політики;
      - постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня щодо діяльності головної редакції (студії, дирекції, творчого об'єднання);
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном;
      - технічні засоби та технологію створення телевізійних (радіо-) передач;
      - основи авторського та трудового законодавства;
      - економіку, організацію праці та управління;
      - основи планування та фінансування;
      - форми та системи оплати праці та матеріального стимулювання;
      - нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Випусковий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Випусковий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Випусковий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Випусковий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідно до затвердженої робочої програми дня забезпечує випуск в ефір теле-, радіопрограм.

2.2. Складає і погоджує з редакціями та керівництвом дирекції план передач на тиждень, а також на мовний день, розраховує посекундно всі компоненти майбутньої програми, готує резервні текстові та музичні матеріали для випуску в ефір під час пауз між передачами, пише оголошення для дикторів, пов'язані з можливими змінами у програмах.

2.3. Здійснює зв'язок з редакціями і технічними службами.

2.4. Звіряє з робочою програмою наявність мікрофонних папок і касет (плівок) із записом призначених до ефіру матеріалів.

2.5. У разі потреби вносить зміни в робочі програми та коригує видачу передач в ефір.

2.6. Приймає оперативні рішення у разі невідповідності зданої передачі робочій програмі або невідповідності хронометражу передачі запланованому відрізку часу, негайно повідомляє про це керівництво дирекції або редакції.

2.7. Стежить за дотриманням чинних інструкцій та технологічних правил щодо підготовки, оформлення та видачі передач в ефір.

2.8. Реєструє всі зауваження щодо випуску за зміну.

2.9. Бере участь в організації випуску наступного дня.

2.10. Керує творчою роботою обслуговуючого персоналу зміни.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Випусковий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Випусковий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Випусковий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Випусковий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Випусковий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Випусковий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Випусковий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Випусковий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Випусковий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Випусковий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Випусковий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Випусковий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Випусковий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Випусковий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Випусковий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Випусковий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.