Інструкція для посади "Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову котлів паровозів різних систем, пароводяних акумуляторів, фільтрів, насосів електродвигунів;
      - правила ремонту та утримання устаткування в справному стані;
      - технологічний процес теплого промивання котлів паровозів та їх безвогневого заправлення.

1.4. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує насоси та інше устаткування для теплого промивання та безвогневого заправлення котлів паровозів.

2.2. Робить циркуляційне розхолоджування котлів паровозів.

2.3. Здійснює тепле промивання та безвогневе заправлення котлів паровозів.

2.4. Підготовляє теплу воду заданої температури із застосуванням хімікатів для промивання котлів.

2.5. Подає воду у котли паровозів і здійснює контроль за її рівнем і температурою за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Опресовує котли паровозів під тиском.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Моторист теплого промивання котлів паровозів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.