Інструкція для посади "Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - розташування районів і вулиць міста;
      - найкоротші маршрути проїзду міським транспортом або проходу до місця проживання працівників локомотивних і поїзних бригад;
      - правила особистої безпеки під час знаходження на станційних і деповських коліях.

1.4. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Своєчасно викликає локомотивні та поїзні бригади до місця роботи, згідно із нарядом, розпорядженням заступника начальника депо з експлуатації, чергового по депо або нарядника.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Викликач локомотивних та поїзних бригад 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.