Інструкція для посади "Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією промивальника-пропарювача цистерн 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила, температурний режим оброблення і технічні умови до підготовки цистерн під наливання і ремонт;
      - санітарні вимоги до цистерн, якості дезінфікуючих засобів і правила їх застосування;
      - будову естакад і спеціальних площадок з їх улаштуванням;
      - правила користування приладами для механізованого промивання цистерн, вакуумними установками і парасифонами, вибухобезпечними ліхтарями та іншими пристроями;
      - розташування трубопроводів (для подавання гарячої і холодної води, повітря і розчинів), зливних лотків, каналізаційної мережі, нафтопасток та інших споруд для очищення залишків продуктів;
      - будову і ремонт механізованих приладів для промивання внутрішніх поверхонь котлів цистерн, впускних та випускних клапанів, регулюючих внутрішній котловий тиск;
      - технологію ремонту нижнього зливного приладу.

1.4. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє цистерни з-під нафтопродуктів і хімічних продуктів, крім етильованого бензину і хімічних продуктів ароматичної групи, з застосуванням пари, гарячої води і розчинників з подальшим зачищенням - за умови оброблення цистерн під наливання харчових продуктів з-під етильованого бензину і хімічних продуктів ароматичної групи, нафтової ароматики, розчинників палива для реактивних двигунів, авіаційного неетильованого бензину марки Б-70, бензинів етильованих усіх марок, масел 1 - 2 та 3-ї груп, нефрасу та інших високоякісних нафтопродуктів; заміні та доведенні ущільнювальних кілець нижніх зливних приладів, які забезпечують гарантійну схоронність наливних вантажів, що перевозяться.

2.2. Усуває залишки з цистерн із застосуванням вакуумної установки, паросифону і пари.

2.3. Механізовано усуває залишки етильованого бензину під час холодного оброблення цистерн.

2.4. Промиває кришки і клапани за допомогою брандспойта.

2.5. Охолоджує і дегазує котли цистерн, сушить і протирає їх внутрішні частини.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Промивальник-пропарювач цистерн 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.