Інструкція для посади "Фрезерувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фрезерувальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією фрезерувальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і кінематичні схеми універсальних горизонтальних, вертикальних, копіювальних і поздовжньо-фрезерних верстатів, правила перевірки їх на точність;
      - конструктивні особливості і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
      - будову складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів;
      - геометрію, правила заточування і установлення фрез з інструментальних сталей і з ножами з твердих сплавів залежно від характеру оброблення та марок матеріалу, який обробляє;
      - систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
      - основи знань з електротехніки;
      - заходи щодо забезпечення безпечної роботи плазмової установки, витяжної вентиляції і системи охолодження;
      - принципову схему установки плазмового підігрівання і способи налагодження плазмотрона.

1.4. Фрезерувальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фрезерувальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фрезерувальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фрезерувальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Фрезерує складні деталі і інструмент за 7 - 10-м квалітетами (3-м класом точності) - на горизонтальних і вертикальних фрезерних верстатах з застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв, а також методом суміщеного плазмово-механічного оброблення.

2.2. Вмикає і вимикає плазмову установку.

2.3. Фрезерує складні деталі і інструмент за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класом точності) на спеціалізованих верстатах, налагоджених для оброблення визначених деталей, або на універсальному устаткуванні з застосуванням мірильного різального інструменту і спеціальних пристроїв.

2.4. Обробляє нескладні великі деталі за 7 - 10-м квалітетами (3-м класом точності) на багатошпиндельних поздовжньо-фрезерних верстатах з одночасним обробленням двох або трьох поверхонь та виконує попереднє оброблення складних деталей.

2.5. Виконує одночасне оброблення декількох нескладних деталей або одночасне багатостороннє оброблення однієї деталі набором спеціальних фрез.

2.6. Фрезерує зовнішні і внутрішні площини різних конфігурацій і сполучень, однозахідних різьб і спіралей.

2.7. Фрезерує зуби шестерень і зубчастих рейок за 9-м ступенем точності.

2.8. Налагоджує верстати, плазмові установки, плазмотрон на суміщене оброблення.

2.9. Виконує розрахунки для фрезерування зубів шестерень.

2.10. Установлює деталі в різні пристрої з точним вивірянням у двох площинах.

2.11. Керує багатошпиндельними поздовжньо-фрезерними верстатами з довжиною стола понад 10 000 мм.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фрезерувальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фрезерувальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фрезерувальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фрезерувальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фрезерувальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фрезерувальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фрезерувальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фрезерувальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фрезерувальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фрезерувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фрезерувальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фрезерувальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фрезерувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фрезерувальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фрезерувальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фрезерувальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Балансири ресорні - фрезерування.

5.2. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння потужністю до 1472 кВт (2000 к.с.) - фрезерування під фланці та похилих люків з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.3. Важелі гірничорудного і кранового устаткування - фрезерування лекальних поверхонь.

5.4. Вали багатоколінчасті двигунів потужністю до 1472 кВт (2000 к.с.) - фрезерування щік та шпонкових пазів.

5.5. Вали і осі довжиною до 5000 мм - фрезерування тангенціальних і шпонкових канавок, розташованих під кутом з застосуванням плазмового підігрівання та без нього.

5.6. Валки холодного прокатування - фрезерування конусоподібних шліців за шаблоном.

5.7. Вінця черв'ячні однозахідні - фрезерування.

5.8. Вкладиші, підшипники - остаточне фрезерування замка та площин розняття.

5.9. Гвинти гребні - фрезерування лопаті.

5.10. Гвинти багатозахідні - фрезерування різьби.

5.11. Головки конусні та сферичні вузли - фрезерування фасонних зачіпок, замків, пазів, вікон.

5.12. Гребінки Паркінсона - фрезерування зубів.

5.13. Деталі верстатів - фрезерування шпонкових пазів.

5.14. Деталі довжиною понад 1500 мм - фрезерування криволінійних вирубок плакувального шару.

5.15. Диски ділильні - фрезерування.

5.16. Дошки трубні і діафрагми - фрезерування замків і пазів.

5.17. Копіри - фрезерування на копіювальному верстаті фасонних і прямих площин ребра і контуру.

5.18. Корпуси вальцівок - фрезерування пазів.

5.19. Кулачки ексцентрикові і радіусні - фрезерування.

5.20. Кулачки розподільного валу - фрезерування профілю за розміткою і шаблоном.

5.21. Лімби циліндричні та конічні - нанесення поділок.

5.22. Лопатки парових і газових турбін - остаточне фрезерування хвостовиків грибоподібних, Т-подібних та зубчикових профілів.

5.23. Лопатки робочих парових турбін з перемінним профілем - чистове фрезерування внутрішніх і зовнішніх профілів.

5.24. Матриці - фрезерування виступів і западин, розташованих по радіусу.

5.25. Моделі металеві складних фігурних обрисів - фрезерування лекальних поверхонь за розміткою.

5.26. Калібри багатопазові - фрезерування.

5.27. Каркаси - фрезерування внутрішнє і зовнішнє поверхонь.

5.28. Касети, радіатори - фрезерування контуру за розміткою (остаточне).

5.29. Клини за розмірами з місця - фрезерування.

5.30. Кондуктори складні - фрезерування контуру.

5.31. Коробки клапанні високого тиску - чистове фрезерування.

5.32. Корпуси контактів середньої складності, герметичних рознімань складні, плати змінні для рознімань - фрезерування.

5.33. Корпуси машинок, клапанів складної конфігурації - фрезерування площин зовнішнього і внутрішнього контуру.

5.34. Корпуси приладів, зварні рами - фрезерування площин, радіусів, сферичних обводів.

5.35. Кришки тонкостінні складної конфігурації - чистове фрезерування площин, фасонних контурів і канавок.

5.36. Кронштейни - фрезерування радіусів, сферичних обводів.

5.37. Накладки - фрезерування радіусів, похилих площин, Т-подібних пазів, шліцьових з'єднань.

5.38. Обойми підшипників з 2-х половин - остаточне фрезерування пазів за шаблонами.

5.39. Обтічники і кронштейни гребних гвинтів пластмасові - фрезерування.

5.40. Опори і плити барабанів, гарнітури котлів, муфти - фрезерування.

5.41. Опори ковзні - фрезерування гнізд.

5.42. Патрони кулачкові, планшайби - фрезерування пазів (вікон) під кулачки.

5.43. Перегородки, нервюри корпусних конструкцій, плафони - фрезерування.

5.44. Плити УСП довжиною понад 500 мм - чистове фрезерування.

5.45. Подушки упорні суднових підшипників - фрезерування бабітової заливки, упорного виступу в один розмір з допуском 0,02 мм, гнізд.

5.46. Прес-форми - фрезерування фігури за розміткою і шаблонами.

5.47. Протяжки - фрезерування.

5.48. Рейки зубчасті - остаточне фрезерування зубів.

5.49. Свердла, зенкери, розгортки, фрези - фрезерування по спіралі.

5.50. Станини складних верстатів - фрезерування напрямних довжиною до 3000 мм.

5.51. Супорти верстатів - фрезерування напрямних "ластівчин хвіст".

5.52. Фаски перехідні на складних і відповідальних деталях - фрезерування прямолінійних і криволінійних кромок.

5.53. Фрези різьбові конічні та черв'ячні з модулем до 10 - фрезерування.

5.54. Фундаменти під головні і допоміжні механізми - фрезерування платиків.

5.55. Шатуни і тяги великих розмірів довжиною понад 1000 мм - фрезерування радіусів.

5.56. Шестірні шевронні та конічні з модулем до 10 - фрезерування.

5.57. Штампи кувальні складної конфігурації - фрезерування.

5.58. Штанги маніпуляторів - фрезерування.