Інструкція для посади "Гальванік 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гальванік 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією гальваніка 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову електролізних ванн;
      - причини виникнення та різновид корозії металів і способи її запобігання;
      - особливості підготовчих і обробних операцій та їх послідовність перед покриванням;
      - матеріали, які застосовуються в гальваностегії, та їх основні властивості, шкідливі домішки в електролітах, їх вплив на гальванічні опади і способи їх видалення;
      - рецептуру ізоляційних паст;
      - нейтралізацію і регенерацію відпрацьованих електролітів і розчинів;
      - будову універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних приладів і інструментів.

1.4. Гальванік 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гальванік 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гальванік 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гальванік 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує гальванічне покривання зовнішніх та внутрішніх поверхонь виробів і деталей середньої складності та складної конфігурації з важкодоступними для покривання місцями.

2.2. Виконує розмірне хромування і нікелювання за 8 - 10-м квалітетами (3-м класом точності) деталей машин, приладів, двигунів, електрорадіоапаратури і агрегатів.

2.3. Установлює нескладні допоміжні аноди.

2.4. Виконує гальванопластичне виготовлення складних деталей для електровакуумних приладів та алмазного інструменту.

2.5. Нарощує мідні та нікелеві покривання визначеної товщини.

2.6. Виконує сірчанокислотне та хромокислотне оксидування.

2.7. Виконує самостійне готування електролітів і розчинів.

2.8. Нейтралізує і регенерує відпрацьовані електроліти і розчини.

2.9. Раціонально використовує місткість ванн, установлює і підтримує задані режими їх роботи.

2.10. Визначає якість гальванічного оброблення деталей на проміжних операціях і готової продукції зовнішнім оглядом, вимірювальним і контрольним інструментом, механічним і хімічним способами.

2.11. Підналагоджує і регулює ванни.

2.12. Здійснює ематалювання захисне та декоративне деталей середньої складності.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гальванік 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гальванік 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гальванік 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гальванік 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гальванік 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гальванік 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гальванік 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гальванік 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гальванік 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гальванік 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гальванік 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гальванік 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гальванік 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гальванік 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гальванік 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гальванік 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бачки і циліндри різноманітні, котли для їжі, м'ясорубки, самовари, кип'ятильники та інші ємності - лудіння гальванічне, оцинкування, кадміювання і нікелювання.

5.2. Бачки, кришки, осі стальні - тришарове покривання з ізоляцією окремих місць із застосуванням додаткового аноду.

5.3. Вали - нарощування міді на посадочні ділянки для відновлення їх розмірів.

5.4. Валики ступінчасті, втулки, маховики, штоки різних розмірів - хромування та нікелювання.

5.5. Вироби побутового споживання - захисне і декоративне емалювання.

5.6. Відстійники, решітки автомашин, головки вентиляторів, рупори мегафонів - нікелювання з внутрішнім обробленням.

5.7. Деталі іграшок - нікелювання.

5.8. Деталі насичення кондиціонерів, повітророзподільників, дифузорів - захисне ематалювання.

5.9. Деталі приладів - покривання дорогоцінними металами з визначенням контрольної маси (збільшення ваги).

5.10. Деталі світильників - декоративне покривання міддю.

5.11. Деталі циліндричні різні (пальці, кільця, втулки) - нарощування сталі, міді і хрому з метою відновлення розмірів.

5.12. Жалюзі повітророзподільників, розтруби кінцеві, труби різної конфігурації в системах кондиціювання суднової вентиляції - захисне емалювання.

5.13. Зірочки для ланцюгових передач різних розмірів - хромування.

5.14. Інструмент вимірювальний (калібри різьбові, скоби) - хромування.

5.15. Кільця зубчасті з внутрішніми шліцами - хромування з перевіркою покривання на пористість та міцність.

5.16. Кільця поршневі - пористе хромування, міднення.

5.17. Кожухи і плати алюмінієві різної електро- і радіоапаратури - анодування.

5.18. Колеса робочі, дифузори до електровентиляторів (зварні і клепані) - захисне емалювання.

5.19. Корзини господарчі, підставки, захвати для банок - нікелювання, оцинкування.

5.20. Корпуси, каркаси, обшивки до каркасів, краплевіддільники в складанні для виробів системи кондиціювання повітря (зварні і клепані) - захисне покривання.

5.21. Маточини, маховики та рукоятки до них, панелі пультів керування до металорізальних верстатів - хромування, полірування.

5.22. Обтічники - покривання з додатковими анодами.

5.23. Пелюстки, контакти, штепсельні гнізда, штирі контактні - сріблення.

5.24. Прес-форми і пуансони простої конфігурації - хромування з ізоляцією і простими допоміжними анодами.

5.25. Рамки вибухозахист для кінескопів - нікелювання (підшар), оцинкування та пасивування.

5.26. Сітки різного виду (крім дрібноструктурної) і фіксатори для спеціальних електронно-променевих трубок - виготовлення гальванопластичним методом.

5.27. Труби діаметром до 200 мм - гальванічне покривання.

5.28. Труби і балони - нікелювання.

5.29. Фари і прожектори - сріблення гальванічне для підвищення відбиття світла.

5.30. Хрестовини приладу - сріблення під калібр.

5.31. Циферблати годинників - пасивування.

5.32. Цоколі, штирки, стрижні, фланці різних електровакуумних приладів - нікелювання.

5.33. Якорі осердь і осердя реле локомотивів - гальванічне покривання.