Інструкція для посади "Замірник дебітів свердловин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Замірник дебітів свердловин 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією замірника дебітів свердловин 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи експлуатації нафтових і газових свердловин;
      - будову та технічну характеристику групових замірних установок;
      - схему внутрішньопромислового збирання нафти і газу;
      - способи визначення вмісту води і нафти, питомої ваги нафти;
      - будову і принцип роботи дебітомірів, засобів автоматики та контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему збирання газового конденсату;
      - способи визначення вмісту конденсату.

1.4. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Заміряє видобутий газ, визначає газовий фактор.

2.2. Здійснює контрольні замірювання дебіту свердловин на автоматичній груповій замірній установці.

2.3. Стежить за роботою групових установок під час проведення замірювань.

2.4. Переводить групові установки з дистанційного управління на ручне.

2.5. Відбирає проби на групових замірних установках.

2.6. Веде журнал замірювань.

2.7. Визначає водяний та конденсатний фактори.

2.8. Переключає свердловини на замірну геологічну лінію.

2.9. Здійснює контроль і визначення прийомистості нагнітальних свердловин, відбирає проби води, яка закачується в пласт; веде журнали аналізу закачуваної води та обліку закачування щодобово нагнітальних свердловин.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Замірник дебітів свердловин 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.