Інструкція для посади "Перекладач-дактилолог I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Перекладач-дактилолог I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією перекладача-дактилолога - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Державний стандарт спеціальної освіти;
      - Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інвалідів;
      - дактильно-жестову мову (в обсязі програм з вивчення дактильно-жестової мови для перекладачів-дактилологів);
      - техніку прямого й зворотного перекладу (за умови високої швидкості, чіткості, виразності, пластики, культури та повноти його виконання);
      - українську мову та методологічні основи її побудови;
      - методичні та нормативні матеріали з реабілітації осіб з вадами слуху, спеціальну психологію;
      - медичні та технічні аспекти реабілітації глухих і слабочуючих;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства.

1.4. Перекладач-дактилолог I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Перекладач-дактилолог I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Перекладач-дактилолог I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Перекладач-дактилолог I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує синхронний переклад усної мови на дактильно-жестову й навпаки.

2.2. Забезпечує переклад-ділових та побутових, особистих або телефонних розмов між глухими та чуючими особами; консультацій, порад або лекцій спеціалістів (юристів, економістів, бухгалтерів, лікарів, вчителів та інших), нарад, загальних зборів у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для глухих; теле- та радіотрансляцій, термінових повідомлень, наказів по підприємству; мовного супроводу театральних, спортивних, культурно-просвітницьких заходів індивідуального та масового характеру; роз'яснення спеціальних термінів, висловів, слів у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для глухих; заходів загального, спеціального та виробничого навчання.

2.3. Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації, популяризує серед глухих та чуючих осіб дактильно-жестову мову та сприяє вивченню цієї мови.

2.4. Популяризує серед фізичних та юридичних осіб діяльність громадських організацій (об'єднань) глухих.

2.5. Працює над питаннями граматичного та естетичного розвитку дактильно-жестової мови.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Перекладач-дактилолог I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Перекладач-дактилолог I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Перекладач-дактилолог I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Перекладач-дактилолог I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Перекладач-дактилолог I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Перекладач-дактилолог I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Перекладач-дактилолог I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Перекладач-дактилолог I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Перекладач-дактилолог I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Перекладач-дактилолог I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Перекладач-дактилолог I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Перекладач-дактилолог I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Перекладач-дактилолог I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Перекладач-дактилолог I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Перекладач-дактилолог I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Перекладач-дактилолог I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.