Інструкція для посади "Ростильник грибниці 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ростильник грибниці 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - обладнання термостатних камер, технологічний режим вирощування грибниці та способи його регулювання;
      - вимоги до якості живильного середовища, посівного матеріалу та вирощування грибниці ферменту;
      - правила санітарного оброблення обладнання та його стерилізації.

1.4. Ростильник грибниці 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ростильник грибниці 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ростильник грибниці 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ростильник грибниці 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес вирощування грибниці ферментних препаратів під керівництвом ростильника більш високої кваліфікації.

2.2. Розкладає в кювети (матраци) живильне середовище з посівним матеріалом ферменту.

2.3. Проводить розміщення кювет (матраців) на стелажах та транспортування їх у термостатні камери.

2.4. Стежить за процесом вирощування грибниці за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Регулює температуру, вологість, подавання повітря.

2.6. Стежить за роботою машин (вентиляторів, калориферних установок тощо).

2.7. Відбирає проби.

2.8. Розвантажує термостатні камери та передає кювети (матраци) з грибницею у сушильне відділення.

2.9. Готує, чистить та стерилізує обладнання.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ростильник грибниці 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ростильник грибниці 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ростильник грибниці 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ростильник грибниці 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ростильник грибниці 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ростильник грибниці 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ростильник грибниці 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ростильник грибниці 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ростильник грибниці 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ростильник грибниці 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ростильник грибниці 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ростильник грибниці 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ростильник грибниці 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ростильник грибниці 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ростильник грибниці 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ростильник грибниці 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.