* *
Інструкція для посади "Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією стерилізаторника матеріалів та препаратів 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні процеси стерилізації;
      - конструкцію та принцип роботи основних вузлів та систем установок з радіаційної і газової стерилізації, правила та інструкцію з експлуатації;
      - правила експлуатації контрольно-вимірювальних приладів;
      - види і призначення виробів та матеріалів, які стерилізуються;
      - санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами, правила безпечної роботи з джерелами радіаційного випромінювання.

1.4. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес радіаційної або газової стерилізації виробів та матеріалів медичного призначення, готує установку до вмикання, вмикає установку, стежить за роботою всього обладнання установки, вимикає установку; веде журнали: приймання-передавання змін, записів технологічного процесу, обліку несправностей, обліку роботи обладнання, обліку входу персоналу в камеру, опромінення, приймання та видавання продукції, яка опромінюється.

2.2. Усуває несправності, які виникають в процесі роботи обладнання, під керівництвом стерилізаторника 6 розряду.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Стерилізаторник матеріалів та препаратів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.