Інструкція для посади "Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією консультанта психолого-медико-педагогічної консультації - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про освіту";
      - Конвенцію про права дитини;
      - інші нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей з аномаліями у розвитку;
      - законодавчі й нормативно-правові документи з питань виховання і навчання;
      - основи трудового законодавства;
      - дитячу психологію, вікову фізіологію, цілі, принципи, зміст освіти й виховання;
      - форми, методи, засоби ефективного навчання і виховання, діагностики й корекції психічного розвитку дитини;
      - організації спілкування, психокорекційного процесу, відповідні програмно-методичні, нормативні та рекомендаційні матеріали й документи;
      - індивідуальні характеристики вихованців;
      - соціальні, культурні та інші умови педагогічного процесу;
      - державну мову.

1.4. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює консультації та надає консультативну допомогу батькам (особам, які замінюють батьків), педагогам, лікарям, працівникам правоохоронних органів з питань виховання, навчання, корекції і лікування дітей з відхиленнями в розвитку, з порушеннями поведінки, у тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних навчально-виховних закладів.

2.2. Вивчає відповідні документи на дитину: історію розвитку (хвороби); розгорнуту психолого-медико-педагогічну характеристику зі школи чи іншого дитячого закладу, в якому перебуває дитина; зошити, якщо дитина вчиться, малюнки та робить висновки про характер відхилень в її розвитку.

2.3. Бере участь у прийнятті колегіальних рішень щодо форми організації колекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей, у разі потреби дає рекомендації щодо реабілітації, соціальної адаптації, працевлаштування підлітків.

2.4. Дає рекомендації щодо навчання дитини в спеціальному навчально-виховному закладі з метою встановлення остаточного діагнозу.

2.5. Бере участь у складанні розгорнутих висновків психо-медико-педагогічної консультації та рекомендації.

2.6. Веде встановлену документацію.

2.7. Постійно підвищує професійний та загальноосвітній рівень.

2.8. Виконує професійні завдання та обов'язки з додержанням норм етики та моралі.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.