* *
Інструкція для посади "Провідний біохімік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний біохімік" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією біохіміка I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виробництва продуктів біосинтезу;
      - властивості і хімічний склад продукції, яка випускається;
      - технологічне та лабораторне обладнання, прилади та правила їх експлуатації;
      - Державну фармакопею України;
      - відповідні стандарти, технічні умови, положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та біохімічного контролю продукції;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Провідний біохімік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний біохімік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний біохімік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний біохімік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розроблює та веде технологічні процеси з фракціонування мікробіологічних продуктів, а також з очищення та концентрації бактеріальних токсинів та виготовлення живильних середовищ.

2.2. Контролює біохімічні параметри, які регулюють хімізм обміну речовин на сталях технологічного процесу.

2.3. Розробляє методики та проводить хімічний контроль реактивів, сировини, матеріалів і напівфабрикатів.

2.4. Перевіряє хімічний склад і властивості готової продукції.

2.5. Забезпечує своєчасне точне заповнення документації, яка відображає стан біохімічних процесів в процесі виробництва продуктів біосинтезу.

2.6. Проводить роботу з удосконалення технологічного процесу і методів біохімічних аналізів.

2.7. Бере участь у науково-дослідній роботі, систематично вивчає вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення та передовий досвід в галузі виробництва і біохімічного контролю продуктів біосинтезу.

2.8. Проводить роботи відповідно до робочої інструкції, яка відображає основні положення службових обов'язків.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний біохімік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний біохімік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний біохімік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний біохімік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний біохімік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний біохімік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний біохімік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний біохімік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний біохімік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний біохімік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний біохімік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний біохімік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний біохімік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний біохімік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний біохімік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний біохімік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.