* *
Інструкція для посади "Апаратник дозування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник дозування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника дозування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види і властивості матеріалів, які змішуються, дозування і правила змішування;
      - призначення суміші;
      - порядок завантаження сировини;
      - технічні умови на сировину;
      - будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, транспортних механізмів на дільниці, яка обслуговується;
      - суть технологічного процесу на робочому місці;
      - технологічний режим і правила регулювання процесу;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення аналізів;
      - методику розрахунку сировини;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник дозування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник дозування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник дозування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник дозування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес готування суміші та дозування твердих, рідких і газоподібних речовин в апарати за допомогою різних дозаторів (вагових, об'ємних, швидкісних, дроселюючих тощо) відповідно до заданого співвідношення компонентів.

2.2. Коректує їх склад під час зміни якості (вологості, кількості основної речовини, засміченості тощо).

2.3. Перемішує компоненти і стежить за станом течок у бункерах.

2.4. Систематично контролює кількість та якість суміші за показаннями контрольне-вимірювальних приладів і результатами аналізів.

2.5. Розраховує необхідну кількість компонентів, які подаються в апарати.

2.6. Відбирає проби для контролю і провадить аналізи.

2.7. Обслуговує бункери, автоматичні ваги різних конструкцій та інше устаткування.

2.8. Контролює роботу устаткування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник дозування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник дозування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник дозування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник дозування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник дозування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник дозування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник дозування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник дозування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник дозування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник дозування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник дозування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник дозування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник дозування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник дозування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник дозування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник дозування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.