Інструкція для посади "Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з автоматизованої системи управління повітряним рухом II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - основи трудового законодавства, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби;
      - структурну схему об'єкта та взаємодію усіх її ланок;
      - принципові та монтажні схеми обладнання об'єкта;
      - схеми електроживлення об'єкта;
      - системи керування та комунікації;
      - нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання, обчислювальної техніки та програмного забезпечення;
      - перспективи розвитку автоматизованих систем;
      - основи економіки, організації виробництва та управління;
      - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

1.4. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та удосконалює технічну експлуатацію автоматизованих систем керування повітряним рухом.

2.2. Забезпечує технічне обслуговування, ремонт, налагоджування обладнання.

2.3. Перевіряє технічний стан засобів та джерел електроживлення.

2.4. Веде облік та аналізує відмови та несправності у роботі обладнання та програмного забезпечення, вживає заходів до їх запобігання.

2.5. Розробляє організаційні та технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання та програмного забезпечення.

2.6. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію нового обладнання об'єкта, організовує та контролює виконання робіт з його монтажу та налагоджування.

2.7. Складає графіки технічного обслуговування обладнання, веде технічну документацію, готує матеріали для звітності.

2.8. Складає заявки на запасні частини та матеріали, що необхідні під час виконання робіт.

2.9. Забезпечує економію усіх видів енергії та матеріалів.

2.10. Вивчає, узагальнює та впроваджує сучасні методи експлуатації та обслуговування обладнання.

2.11. Освоює нову техніку, впроваджує сучасні методи організації праці.

2.12. Проводить технічне навчання з персоналом об'єкта.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.