* *
Інструкція для посади "Апаратник-фарботерник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник-фарботерник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-фарботерника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію перетирання кольорових та чорних фарб різного призначення;
      - правила регулювання процесу перетирання;
      - будову та принцип роботи машин і апаратів для виробництва друкарських фарб, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики;
      - властивості друкарських фарб, їх призначення згідно з товарними номерами.

1.4. Апаратник-фарботерник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник-фарботерник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник-фарботерник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник-фарботерник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес перетирання пігментів, кольорових та чорних фарб зі ступенем перетирання фарбової маси до 10 мікронів.

2.2. Регулює температурний режим, швидкість обертання валків, рівномірність притиску валків та розподілення фарбової пасти на валках залежно від в'язкості фарбових паст, які перетираються.

2.3. Визначає показник "ступінь перетирання" за приладами.

2.4. Контролює стан ракеля, який знімається.

2.5. Веде записи у технологічних картах.

2.6. Готує устаткування до ремонту.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник-фарботерник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник-фарботерник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник-фарботерник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник-фарботерник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник-фарботерник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник-фарботерник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник-фарботерник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник-фарботерник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник-фарботерник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник-фарботерник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник-фарботерник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник-фарботерник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник-фарботерник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник-фарботерник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник-фарботерник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник-фарботерник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.