Інструкція для посади "Заливальник смолкою 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заливальник смолкою 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією заливальника смолкою 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії та систему керування устаткуванням, яке обслуговує;
      - правила застосування контрольно-вимірювальних приладів;
      - призначення заливальних смолок в елементах та батареях.

1.4. Заливальник смолкою 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заливальник смолкою 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заливальник смолкою 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заливальник смолкою 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Заливає елементи та батареї розплавленими смолками різних рецептур та призначень при заданих технологією температурах за допомогою смолодозаторів та інших спеціальних смолозаливальних установок різної конструкції.

2.2. Пускає, регулює роботу за технологічним режимом та зупиняє смолодозатори та інші смолозаливальні установки.

2.3. Визначає придатність смолки для заливання елементів та батарей.

2.4. Додержується температурного режиму нагрівання смолки в котлах та ваннах з електричним обігріванням.

2.5. Визначає за зовнішнім виглядом придатність залитих батарей.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заливальник смолкою 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заливальник смолкою 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заливальник смолкою 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заливальник смолкою 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заливальник смолкою 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заливальник смолкою 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заливальник смолкою 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заливальник смолкою 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заливальник смолкою 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заливальник смолкою 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заливальник смолкою 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заливальник смолкою 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заливальник смолкою 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заливальник смолкою 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заливальник смолкою 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заливальник смолкою 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.