Інструкція для посади "Начальник відділу планування використання повітряного простору", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу планування використання повітряного простору" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України, ОПП-85;
      - НПП ГА-85, Повідомлення щодо обслуговування повітряного руху, інструкції, розпорядження та накази стосовно планування використання повітряного простору України по повітряних трасах, поза повітряними трасами та місцевих повітряних лініях;
      - правила та рекомендовану практику ІКАО, процедури організації потоків повітряного руху Євроконтролю в частині, що стосується;
      - посадові інструкції та технологію роботи диспетчерів;
      - основні льотно-технічні характеристики повітряних суден;
      - основи повітряної навігації;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу планування використання повітряного простору призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу планування використання повітряного простору підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу планування використання повітряного простору керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу планування використання повітряного простору під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та контролює здійснення планування використання повітряного простору України та оформлення відповідних дозволів.

2.2. Організовує та контролює забезпечення виконання плану використання повітряного простору та повітряного руху, доведення змін плану до центрів обслуговування повітряного руху та органів сил протиповітряної оборони.

2.3. Взаємодіє з органами планування експлуатантів, відділами Укравіатрансу, диспетчерськими пунктами обслуговування повітряного руху Украероруху, органами протиповітряної оборони.

2.4. Контролює здійснення щодобового аналізу виконання плану використання повітряного простору та повітряного руху.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу планування використання повітряного простору має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу планування використання повітряного простору має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу планування використання повітряного простору має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу планування використання повітряного простору має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу планування використання повітряного простору має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу планування використання повітряного простору має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу планування використання повітряного простору має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу планування використання повітряного простору має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу планування використання повітряного простору має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу планування використання повітряного простору несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу планування використання повітряного простору несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу планування використання повітряного простору несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу планування використання повітряного простору несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу планування використання повітряного простору несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу планування використання повітряного простору несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу планування використання повітряного простору несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.