Інструкція для посади "Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електродника ламельних акумуляторів та елементів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи підналагодження агрегатів роликового брикетування;
      - призначення та правила застосування спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів;
      - основні властивості матеріалів, які обробляє;
      - допуски та посадки.

1.4. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє ламелі для акумуляторів та елементів різних типів на агрегатах роликового брикетування.

2.2. Періодично завантажує бункер агрегату активною масою.

2.3. Перемотує ламельну стрічку після нікелювання.

2.4. Встановлює рулони ламельної стрічки на бобіни агрегату.

2.5. Заправляє агрегати роликового брикетування перфорованою ламельною стрічкою.

2.6. Виготовляє дослідні зразки ламелей, ламельні електродні пластини та електроди.

2.7. Підналагоджує агрегати в процесі роботи.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електродник ламельних акумуляторів та елементів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.