Інструкція для посади "Начальник центру управління повітряним рухом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник центру управління повітряним рухом" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта з підготовки керівників польотів або начальників центрів управління повітряним рухом за спеціальними програмами. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1, 2 класу кваліфікації. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у галузі обслуговування повітряного руху - не менше 3 років або за професією диспетчера управління повітряним рухом - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Статут Украероруху (головного підприємства);
      - основні правила польотів України;
      - настанови. Інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом;
      - технології роботи диспетчерських пунктів;
      - організацію управління повітряним рухом;
      - обмеження та заборони на період роботи чергової зміни;
      - льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти через аеропорт, організацію обслуговування повітряного руху, повітряну навігацію;
      - авіаційну метеорологію;
      - методику аналізу метеорологічної обстановки, організацію зв'язку;
      - використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому;
      - стандарти і рекомендовану практику міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації обслуговування повітряного руху;
      - основні показники роботи підприємства і свого підрозділу;
      - економіку, наукову організацію праці, основи менеджменту;
      - нормативні документи стосовно оплати і стимулювання праці;
      - основи трудового законодавства, методику професійної підготовки диспетчерів служби руху;
      - передовий світовий досвід з організації управління повітряним рухом;
      - безпеку життєдіяльності;
      - у разі організації роботи, координації і безпосереднього управління повітряним рухом на міжнародних повітряних лініях і в аеропортах повинен знати правила ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами повітряних суден і мати допуск до його ведення.

1.4. Начальник центру управління повітряним рухом призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник центру управління повітряним рухом підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник центру управління повітряним рухом керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник центру управління повітряним рухом під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу центру управління повітряним рухом з питань організації обслуговування повітряного руху.

2.2. Періодично здійснює безпосереднє управління повітряним рухом з робочих місць диспетчерів свого підрозділу.

2.3. Контролює роботу чергових диспетчерських змін з управління повітряним рухом літерних рейсів.

2.4. Організовує контроль за дотриманням правил використання повітряного простору України.

2.5. Бере участь у розслідуванні авіаційних подій, веде облік та аналіз авіаційних подій і порушень правил обслуговування повітряного руху, розробляє заходи щодо їх усунення.

2.6. Вивчає, узагальнює, удосконалює і впроваджує передові форми і методи організації та контролю управління повітряним рухом.

2.7. Проводить показові розбори роботи змін з використанням технічних засобів об'єктивного контролю.

2.8. Дає оцінку роботи кожної диспетчерської зміни.

2.9. Удосконалює організацію праці і технічне оснащення робочих місць диспетчерів, планує, організовує і проводить технічне навчання.

2.10. Забезпечує ведення установленої документації.

2.11. Організовує підбір та розстановку кадрів.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник центру управління повітряним рухом має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник центру управління повітряним рухом має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник центру управління повітряним рухом має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник центру управління повітряним рухом має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник центру управління повітряним рухом має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник центру управління повітряним рухом має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник центру управління повітряним рухом має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник центру управління повітряним рухом має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник центру управління повітряним рухом має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник центру управління повітряним рухом несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник центру управління повітряним рухом несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник центру управління повітряним рухом несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник центру управління повітряним рухом несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник центру управління повітряним рухом несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник центру управління повітряним рухом несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник центру управління повітряним рухом несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.