Інструкція для посади "Начальник центру комутації повідомлень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник центру комутації повідомлень" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією провідного інженера-технолога Центру комутації повідомлень - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, розпорядження, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби;
      - структурну схему об'єкта та взаємодію усіх його ланок;
      - принципові та монтажні схеми обладнання об'єкта;
      - схеми електроживлення об'єкта;
      - системи управління та комунікації;
      - нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання об'єкта;
      - перспективи розвитку обладнання зв'язку;
      - основи трудового законодавства, основи економіки, організації виробництва та управління;
      - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму;
      - організацію та принципи планування телеграфної мережі цивільної авіації;
      - будову та особливості мережі авіаційного наземного фіксованого електрозв'язку, основні параметри та технологічні особливості обладнання Центру комутації повідомлень;
      - основні характеристики та схемні особливості каналів зв'язку, підключених до Центру комутації повідомлень;
      - ділові якості підлеглого персоналу.

1.4. Начальник центру комутації повідомлень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник центру комутації повідомлень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник центру комутації повідомлень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник центру комутації повідомлень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та удосконалює технічну експлуатацію обладнання центру комутації повідомлень.

2.2. Організовує технічне обслуговування, ремонт, налагоджування обладнання.

2.3. Перевіряє технічний стан обладнання та джерел електроживлення.

2.4. Веде облік і аналізує відмови та несправності у роботі обладнання, вживає заходів щодо їх запобігання.

2.5. Упроваджує організаційні та технічні заходи з підвищення надійності та якості роботи обладнання об'єкта.

2.6. Організовує виконання робіт з монтажу, налагоджування та вводу в експлуатацію нового технологічного обладнання центру.

2.7. Контролює виконання графіків технічного обслуговування обладнання, ведення технічної документації, готує матеріали для звітності.

2.8. Контролює виконання заявок на запасні частини та матеріали, що необхідні під час виконання робіт.

2.9. Сприяє забезпеченню економії енергії та матеріалів.

2.10. Вивчає, узагальнює та впроваджує сучасні методи експлуатації та обслуговування обладнання.

2.11. Освоює нову техніку, упроваджує сучасні методи організації праці.

2.12. Проводить технічне навчання.

2.13. Оперативно керує мережею авіаційного наземного фіксованого електрозв'язку України.

2.14. Організовує взаємодію із суміжними центрами авіаційного наземного фіксованого електрозв'язку Європейського регіону.

2.15. Планує розвиток мережі авіаційного наземного фіксованого електрозв'язку України.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник центру комутації повідомлень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник центру комутації повідомлень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник центру комутації повідомлень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник центру комутації повідомлень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник центру комутації повідомлень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник центру комутації повідомлень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник центру комутації повідомлень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник центру комутації повідомлень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник центру комутації повідомлень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник центру комутації повідомлень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник центру комутації повідомлень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник центру комутації повідомлень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник центру комутації повідомлень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник центру комутації повідомлень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник центру комутації повідомлень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник центру комутації повідомлень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.