* *
Інструкція для посади "Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного техніка з паливно-мастильних матеріалів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, технічні дані, принципові та монтажні схеми устаткування і пристроїв об'єктів авіаційного паливозабезпечення і систем централізованого заправлення повітряних суден авіаційним паливом;
      - регламенти і технологію технічного обслуговування усіх видів устаткування;
      - способи відновлення зношених вузлів і деталей;
      - взаємозамінність вітчизняних і зарубіжних марок авіаційних паливно-мастильних матеріалів для авіаційної техніки;
      - норми витрат авіаційних паливно-мастильних матеріалів на повітряних суднах;
      - похибку засобів вимірів показників якості та обліку авіаційних паливно-мастильних матеріалів.

1.4. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує технічне обслуговування та експлуатацію пристроїв об'єктів авіаційного паливозабезпечення та автоматизованих систем централізованого заправлення повітряних суден авіаційним паливом.

2.2. Випробує та регулює роботу дозаторів, призначених для додавання противодокристалізаційної присадки в авіаційне паливо, гідрантних регуляторів і приєднувальних колонок систем централізованого заправлення повітряних суден авіаційним паливом.

2.3. Виявляє та усуває дефекти під час експлуатації устаткування, перевіряє відремонтоване устаткування об'єктів авіаційного паливозабезпечення і вимірювальних засобів показників якості та обліку авіаційних паливно-мастильних матеріалів.

2.4. Керує роботою авіаційних техніків з паливно-мастильних матеріалів нижчої кваліфікації.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.