* *
Інструкція для посади "Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з приладів та електроустаткування 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила технічної експлуатації, регламенти і технологію технічного обслуговування приладів та електроустаткування повітряних суден, що обслуговуються;
      - правила і порядок перевірки складних авіаційних тепловимірювальних і гіроскопічних приладів;
      - конструкцію та принцип роботи контрольно-вимірювальних і перевірних приладів (установок);
      - можливі дефекти, способи їх виявлення та усунення;
      - нормативно-технічну документацію з перевірки і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури.

1.4. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує технічне обслуговування за всіма видами регламентних робіт приладів та електроустаткування одного з типів літаків I-III класу або вертольотів I-II класу, або не менше двох типів літаків IV, класу або вертольотів III-IV класу.

2.2. У разі однотипного базування повітряних суден або закріпленому методі виконує технічне обслуговування за всіма видами регламентних робіт базового або закріпленого типу літака IV класу (вертольота III-IV класу) і технічне обслуговування за оперативними видами регламентних робіт на інших типах літаків (вертольотів), що здійснюють посадку в даному аеропорту, з усуненням виявлених несправностей.

2.3. Здійснює дефектування всіма методами та у повному обсязі авіаприладового та електроустаткування, під час технічного обслуговування повітряних суден за періодичними видами регламентних робіт.

2.4. Замінює прилади та агрегати.

2.5. Під час підготовки повітряного судна до випробувань у повітрі, проводить комплексне регулювання і настроювання авіаприладового та електроустаткування.

2.6. Після випробування в повітрі проводить огляд і перевіряє, у повному обсязі, авіаприладове та електроустаткування.

2.7. Виконує доробки за бюлетенями із регулюванням і настроюванням устаткування.

2.8. Виконує в метрологічних лабораторіях перевірочні та регулювальні роботи контрольно-вимірювальної та контрольно-перевірочної апаратури, яка застосовується під час технічного обслуговування повітряних суден.

2.9. Ремонтує із заміною окремі вузли, деталі та налагоджує контрольно-вимірювальну апаратуру, що призначена для перевірки автоматичних бортових систем керування, пілотажно-навігаційних систем, систем реєстрації параметрів та іншого авіаційного обладнання.

2.10. Бере участь у проведенні метрологічної атестації контрольно-перевірочної апаратури та експертизи нормативно-технічної документації.

2.11. Організовує та здійснює контроль за роботою підлеглих технічних працівників під час технічного обслуговування повітряних суден.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.