Інструкція для посади "Інженер з впровадження аеронавігаційних систем", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з впровадження аеронавігаційних систем" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що стосується діяльності підприємства;
      - законодавство України з охорони праці;
      - основи трудового законодавства України;
      - закони та інші нормативні документи, що регламентують діяльність авіаційної галузі та підприємства в Україні;
      - накази, вказівки, інструкції та інші розпорядчі документи підприємства;
      - документи, що регламентують діяльність дирекції та відділу;
      - довгострокові та короткострокові плани розвитку аеронавігаційної системи України;
      - чинні документи за напрямом діяльності;
      - національний план конвергенції та імплементації України;
      - документи ІКАО та Євроконтролю за напрямом діяльності.

1.4. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує покладені на нього завдання у сфері створення сучасних аеронавігаційних систем та систем керування повітряним рухом.

2.2. Керується принципами найбільш ефективного використання систем радіотехнічного забезпечення обслуговування повітряного руху, чинними державними та міжнародними стандартами та іншими нормативними документами, які застосовуються в системі обслуговування повітряного руху.

2.3. Бере участь у розробленні річних планів розвитку системи аеронавігаційного обслуговування, підготовці та реалізації проектів розвитку аеронавігаційної системи, розробленні технічних завдань на створення та модернізацію комплексів та систем обслуговування повітряного руху, підготовці та проведенні тендерів, випробувань та сертифікації об'єктів аеронавігаційної системи, які створюються на підприємстві, розробленні нормативів та програм щодо основної діяльності підприємства, організації підвищення кваліфікаційного рівня працівників при реалізації відповідних проектів.

2.4. Взаємодіє із фахівцями інших дирекцій під час вирішення спільних питань.

2.5. Реалізує на практиці програми розвитку систем обслуговування повітряного руху, вивчає та застосовує в роботі документи, рекомендації та програми міжнародних організацій цивільної авіації (ICAO, Eurocontrol), досвід з питань організації аеронавігаційних систем.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з впровадження аеронавігаційних систем несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.