Інструкція для посади "Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему дільниці, яка обслуговується;
      - будову, принцип роботи і правила експлуатації основного і допоміжного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, арматури і комунікацій;
      - технологічний режим і правила регулювання процесів;
      - суть фізико-хімічних і біологічних властивостей препаратів і процесів сублімаційного сушіння;
      - вимоги до сировини, напівпродуктів і готової продукції;
      - методику проведення аналізів;
      - правила відбору проб;
      - методи стерилізації і хімічного захисту обладнання;
      - правила безпечного ведення робіт і санітарно-гігієнічні вимоги в процесі виробництва біологічних препаратів.

1.4. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес сублімаційного сушіння бактерійних, вірусних та інших біологічних препаратів.

2.2. Приймає продукт, завантажує в апарати для заморожування і сублімаційного сушіння.

2.3. Дотримується заданого режиму під час заморожування і висушування, забезпечує умови стерильності на всіх етапах сублімаційного сушіння.

2.4. Контролює дотримання технологічного регламенту за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів.

2.5. Витримує задані параметри температурного режиму в апаратах, вакууму в системі, товщини шару конденсату в самоочисних бароконденсаторах.

2.6. Обслуговує сублімаційні установки, термічні бароконденсатори, вакуумні насоси та іншу апаратуру.

2.7. Попереджує та усуває причини порушень технологічного режиму, несправності у роботі обладнання.

2.8. Керує підготовкою обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

2.9. Веде записи у виробничих журналах.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст сублімаційних установок 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.