Інструкція для посади "Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес отримання атропіну та його похідних;
      - будову, принцип роботи основного та допоміжного обладнання;
      - контрольно-вимірювальних приладів, арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів і готової продукції, вимоги до них;
      - прийом відбирання проб;
      - методику проведення контрольних аналізів, розрахунків сировини і напівпродуктів;
      - хімію і фізичну хімію у межах роботи, яка виконується.

1.4. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде складний технологічний процес отримання сильнодіючих алкалоїдів; атропіну-сульфату і його похідних, тропіну і гоматропіну при одночасному керівництві роботою апаратників нижчої кваліфікації.

2.2. Очищає технічний продукт методом кристалізації, нейтралізації, промивання, екстрагування та інших процесів, які передбачені технологічною інструкцією.

2.3. Розраховує, готує, дозує і завантажує сировину та напівпродукти.

2.4. Обслуговує арматуру, комунікації і обладнання.

2.5. Відбирає проби і проводить контрольні аналізи.

2.6. Регулює режим процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів.

2.7. Веде облік витрат сировини та напівпродуктів, цільової продукції.

2.8. Реєструє параметри та веде записи у виробничому журналі.

2.9. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник одержання сильнодіючих алкалоїдів та кристалічних глікозидів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.