* *
Інструкція для посади "Віварник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Віварник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією віварника 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкцію щодо догляду за дрібними тваринами і птахами, які досліджуються;
      - затверджений режим і раціон харчування тварин;
      - вимоги до стану приміщень для утримання тварин.

1.4. Віварник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Віварник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Віварник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Віварник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Доглядає за дрібними тваринами (кроликами, морськими свинками, мишами) і птахами, які досліджуються у виробництві антибіотиків та інших препаратів біосинтезу, сироваток та інших.

2.2. Чистить клітки і прибирає секції віварію, які обслуговуються.

2.3. Готує корми згідно з заданими раціонами для імунізованих тварин.

2.4. Годує тварин відповідно до заданого режиму харчування.

2.5. Стежить за станом тварин, які обслуговуються, надає допомогу захворівшим тваринам відповідно до вимог чинних інструкцій.

2.6. Приймає і комплектує групи за статтю, віком і розвитком тварин, які знов надійшли з інших господарств.

2.7. Знімає шкурки з забитих тварин.

2.8. Обробляє шкурки; знежирює, сушить тощо.

2.9. Пакує шкурки і відправляє їх.

2.10. Веде звітну документацію.

2.11. Бере участь у проведенні дезінфекції, дезінсекції і дератизації приміщень та обладнання.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Віварник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Віварник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Віварник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Віварник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Віварник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Віварник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Віварник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Віварник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Віварник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Віварник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Віварник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Віварник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Віварник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Віварник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Віварник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Віварник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.