* *
Інструкція для посади "Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника фотохімічного синтезу 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес фотохімічного синтезу;
      - причини відхилення процесу та способи його регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами контрольних аналізів;
      - будову, принцип роботи та правила обслуговування обладнання;
      - фізико-хімічні властивості сировини та напівпродуктів і вимоги до них;
      - правила безпечного ведення робіт з ультрафіолетовими променями;
      - прийоми відбирання проб.

1.4. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес фотохімічного синтезу.

2.2. Перевіряє справність обладнання та комунікацій.

2.3. Готує компоненти до завантаження.

2.4. Опромінює розчин ультрафіолетовими променями та виконує супровідні процеси згідно з технологічною інструкцією.

2.5. Постійно стежить за температурою розчинів та швидкістю їх подавання в апарат для опромінювання.

2.6. Контролює та регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами контрольних аналізів.

2.7. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму.

2.8. Відбирає проби для аналізів.

2.9. Обліковує затрати сировини та напівпродуктів.

2.10. Веде записи у виробничому журналі.

2.11. Обслуговує обладнання на дільниці фотохімічного синтезу.

2.12. Усуває несправності в роботі обладнання та комунікацій.

2.13. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник фотохімічного синтезу 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.