* *
Інструкція для посади "Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - фізико-хімічні та біохімічні основи технологічного процесу;
      - будову та принцип роботи обладнання та контрольно-вимірювальних приладів;
      - фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції;
      - правила асептики та роботи в стерильних умовах на усіх стадіях технологічного процесу.

1.4. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації.

2.2. Веде процес кислотного гідролізу сировини, концентрує та очищає розчини, осаджує порошкоподібні ферменти.

2.3. Перекристалізовує, виварює та ліофільно сушить розчини.

2.4. Веде супровідні процеси: центрифугування, стерилізуючої фільтрації, дозування стерильних препаратів.

2.5. Термічно сушить порошкоподібні препарати.

2.6. Відбирає проби.

2.7. Регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів.

2.8. Готує розчини кислот, лугів, солей.

2.9. Готує та налагоджує технологічне обладнання, стерилізує, перевіряє на герметичність.

2.10. Веде записи у технологічному журналі.

2.11. Обліковує витрати сировини та напівпродуктів.

2.12. Готує обладнання до ремонту.

2.13. Приймає з ремонту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник виробництва ферментів та плазмозамінних препаратів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.