* *
Інструкція для посади "Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами II категорії: для бакалавра - не менше 1 року, для молодшого спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи чинного законодавства про освіту, соціальний захист інвалідів та дітей-інвалідів;
      - Державний стандарт спеціальної освіти;
      - законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання;
      - основи педагогіки, соціально-психологічної реабілітації, корекційної роботи;
      - етику, естетику, культурно-освітні дисципліни;
      - матеріали для роботи з дітьми, які мають вади фізичного або розумового розвитку;
      - особливості розвитку дітей-інвалідів;
      - ефективні форми й методи компенсаторно-корекційного процесу з дітьми-інвалідами;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід із соціальної роботи.

1.4. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у роботі з дітьми, які потребують соціальної допомоги.

2.2. Забезпечує разом з вихователем умови та виконання робіт з адаптації дітей-інвалідів.

2.3. Організовує дозвілля, спортивну діяльність, закладає основи оволодіння професіями.

2.4. Бере участь у навчанні й вихованні дитини-інваліда під керівництвом вихователя соціального по роботі з дітьми інвалідами.

2.5. Залучає членів сім'ї дитини-інваліда до участі в розвитку інтелектуальних здібностей з урахуванням потенційних можливостей дитини-інваліда.

2.6. Проводить заняття з лікувальної фізкультури, масажу згідно з призначеннями лікаря.

2.7. Постійно вдосконалює свій професійний рівень.

2.8. Виконує професійні завдання та обов'язки з додержанням норм етики та моралі.

2.9. Веде встановлену документацію.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.