* *
Інструкція для посади "Асистент вчителя-реабілітолога", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асистент вчителя-реабілітолога" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи законодавства України про соціальний захист, про освіту;
      - міжнародні документи про права дитини;
      - нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають зади у фізичному або розумовому розвитку;
      - державні соціальні гарантії, державні стандарти освіти, програмно-методичні документи й матеріали для роботи з дітьми;
      - теорію і практику корекційно-реабілітаційних процесів та розвитку дітей;
      - цілі, принципи реабілітації дітей, зміст їх навчання та виховання;
      - загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни;
      - ефективні методи, форми, прийоми реабілітаційної роботи, корекційного та компенсуючого навчання і виховання;
      - індивідуальні особливості та характеристики дітей;
      - правила використання технічних засобів та обладнання навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, спеціалізованих приміщень, які створено для реабілітаційної та колекційної роботи;
      - сучасні досягнення науки та практики у відповідних галузях реабілітації;
      - нормативні документи з охорони здоров'я дітей;
      - основи соціальної роботи з громадськістю і сім'єю;
      - основи організації корекційно-реабілітаційних процесів у масових і спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку;
      - етичні норми й правила організації навчання і виховання дітей;
      - норми й правила ведення психолого-педагогічної, реабілітаційної та статистичної документації.

1.4. Асистент вчителя-реабілітолога призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асистент вчителя-реабілітолога підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асистент вчителя-реабілітолога керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асистент вчителя-реабілітолога під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у визначенні змісту й порядку навчально-реабілітаційної роботи в масових та спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку.

2.2. Разом із вчителем-реабілітологом проводить за розкладом та графіками навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, компенсуючі заходи та заняття.

2.3. Допомагає створювати навчально-виховні ситуації, ознайомлюватись з явищами, фактами та подіями, що відбуваються у суспільстві, природі, побуті; характеризує, тлумачить й оцінює їх; і прищеплює навички та вміння, необхідні для життя в суспільстві.

2.4. Працює під керівництвом вчителя-реабілітолога та співпрацює із фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи.

2.5. Забезпечує разом з іншими працівниками здорові й безпечні умови реабілітації.

2.6. Залучає членів сім'ї дитини до участі в навчально-реабілітаційній роботі, правильного використання прийомів психолого-педагогічної корекції особистості, застосування відновлювальних занять та вправ подолання фізичних або розумових вад, недоліків та негативних звичок.

2.7. Захищає честь і гідність дітей, створює атмосферу оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

2.8. Постійно вдосконалює професійний та загальноосвітній рівень.

2.9. Виконує професійні завдання та обов'язки з додержанням корм етики та моралі.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асистент вчителя-реабілітолога має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асистент вчителя-реабілітолога має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асистент вчителя-реабілітолога має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асистент вчителя-реабілітолога має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асистент вчителя-реабілітолога має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асистент вчителя-реабілітолога має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асистент вчителя-реабілітолога має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асистент вчителя-реабілітолога має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асистент вчителя-реабілітолога має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асистент вчителя-реабілітолога несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асистент вчителя-реабілітолога несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асистент вчителя-реабілітолога несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асистент вчителя-реабілітолога несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асистент вчителя-реабілітолога несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асистент вчителя-реабілітолога несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асистент вчителя-реабілітолога несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.