Інструкція для посади "Соціальний робітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Соціальний робітник" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи ведення домашнього господарства;
      - організацію надання комунальних, побутових та інших індивідуальних послуг;
      - норми та вимоги щодо догляду за громадянами похилого віку та непрацездатними громадянами;
      - правила використання побутового обладнання, приладів, інструментів;
      - основи дієтології і приготування страв;
      - основи надання долікарської допомоги, санітарії, гігієни;
      - правила етики та поводження з громадянами похилого віку й непрацездатними громадянами;
      - правила охорони праці та безпечного ведення робіт у домашньому господарстві.

1.4. Соціальний робітник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Соціальний робітник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Соціальний робітник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Соціальний робітник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує під керівництвом соціального працівника або фахівця із соціальної роботи, фахівця із соціальної допомоги вдома комплекс робіт з догляду за пенсіонерами, інвалідами та одинокими непрацездатними громадянами похилого віку і, зважаючи на їх немічність, інвалідність або хворобу, надає на підставі зазначених у медичній карті висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування послуги, передбачені договором, який укладено між одиноким непрацездатним громадянином і відділенням.

2.2. Доставляє додому на замовлення їжу, харчові продукти, медикаменти, промислові та інші товари.

2.3. Готує звичайні страви, а також страви за рекомендаціями лікаря.

2.4. Прибирає житлові приміщення.

2.5. Здає, одержує і доставляє речі та предмети домашнього вжитку з пральні, підприємств хімічного очищення, ремонтування тощо.

2.6. Вносить за дорученням плату за комунальні та інші послуги, одержує пенсію.

2.7. Вимірює температуру, викликає лікаря і супроводжує клієнта до лікувальної установи.

2.8. Допомагає клієнтові під час умивання, купання та інших заходів особистої гігієни.

2.9. Виконує роботи щодо ведення, обслуговування і впорядкування домашнього господарства.

2.10. Бере участь у простому ремонті житлових та допоміжних приміщень, збиранні врожаю на городі чи присадибній ділянці, забезпечує клієнта паливом тощо.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Соціальний робітник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Соціальний робітник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Соціальний робітник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Соціальний робітник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Соціальний робітник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Соціальний робітник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Соціальний робітник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Соціальний робітник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Соціальний робітник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Соціальний робітник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Соціальний робітник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Соціальний робітник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Соціальний робітник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Соціальний робітник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Соціальний робітник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Соціальний робітник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.