* *
Інструкція для посади "Головний державний соціальний інспектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний державний соціальний інспектор" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в державній службі на посаді провідного державного соціального інспектора - не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління - не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Закон України "Про державну службу";
      - законодавчі акти, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують соціальний захист населення;
      - порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів;
      - практику застосування законодавства;
      - основи державного управління та права;
      - основи діловодства;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної" обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Головний державний соціальний інспектор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний державний соціальний інспектор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний державний соціальний інспектор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний державний соціальний інспектор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує рішення питань з надання державної соціальної допомоги та використання коштів державного бюджету, направлених на ці цілі.

2.2. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з відповідного напряму та розробляє пропозиції щодо вдосконалення правового поля.

2.3. Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері соціального забезпечення, надання пільг та соціальної допомоги.

2.4. У межах наданої компетенції бере участь у розробленні проектів законодавчих і нормативних актів державних програм, а також нормативних та організаційно-методичних документів.

2.5. Проводить експертизу документів з відповідного напряму роботи та готує інформацію про результати цієї роботи.

2.6. Аналізує та узагальнює відповідний досвід з метою використання при вирішенні питань підвищення ефективності соціальної сфери.

2.7. Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих органів державної влади, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що входять до його компетенції.

2.8. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань.

2.9. Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний державний соціальний інспектор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний державний соціальний інспектор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний державний соціальний інспектор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний державний соціальний інспектор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний державний соціальний інспектор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний державний соціальний інспектор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний державний соціальний інспектор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний державний соціальний інспектор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний державний соціальний інспектор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний державний соціальний інспектор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний державний соціальний інспектор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний державний соціальний інспектор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний державний соціальний інспектор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний державний соціальний інспектор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний державний соціальний інспектор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний державний соціальний інспектор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.