Інструкція для посади "Маляр 4-го розряду (обробка металів)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маляр 4-го розряду (обробка металів)" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і способи налагодження механізмів і пристроїв, які застосовує в процесі малярних робіт;
      - способи виконання малярних робіт з високоякісним обробленням;
      - процес оброблення поверхонь під складний малюнок різних порід дерева, мармуру і каменя;
      - особливості механізованого очищення поверхонь і корпусів від обростання і старого лакофарбового покриття;
      - технічні умови і вимоги до фарбування та лакування;
      - способи реставрації фарбованих поверхонь, лінкрусту, лінолеуму і інших матеріалів.

1.4. Маляр 4-го розряду (обробка металів) призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маляр 4-го розряду (обробка металів) підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маляр 4-го розряду (обробка металів) керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маляр 4-го розряду (обробка металів) під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує високоякісне фарбування поверхонь сухими порошками, різними фарбами і лаками в декілька тонів і оброблення поверхонь з шліфуванням, лакуванням і поліруванням.

2.2. Виконує торцювання і флейцювання фарбованих поверхонь.

2.3. Протягає фільонки з підтушуванням.

2.4. Наносить малюнки на поверхні за трафаретами в чотири і більше тонів.

2.5. Розкладає поверхні під складний малюнок різних порід дерева, мармуру і каменя.

2.6. Виконує самостійне складання - складних кольорів.

2.7. Реставрує фарбовані поверхні, лінкруст, лінолеум та інші матеріали.

2.8. Виконує лакофарбові покривання по склу та керамічній емалі.

2.9. Виготовляє складні трафарети і гребінки для оброблення поверхонь, які фарбує.

2.10. Наклеює килимний лінолеум, павінол та інші матеріали.

2.11. Фарбує після ґрунтування поверхні методом холодного безповітряного розпилення.

2.12. Фарбує деталі, вироби, прилади в тропічному виконанні.

2.13. Виконує міжопераційний захист фосфатувальними ґрунтовками листового матеріалу і профільного прокату для суднових цистерн питної, дистильованої і живильної води, медичного і технічного жиру.

2.14. Виконує механізоване очищення корпусів суден від корозії, окалини, обростання і старого лакофарбового покриття дробоструминними апаратами зі здаванням робіт за взірцями та еталонами і водою під високим тиском.

2.15. Визначає якість лакофарбових матеріалів, які застосовує.

2.16. Налагоджує механізми, які застосовуються у виробництві малярних робіт.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маляр 4-го розряду (обробка металів) має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маляр 4-го розряду (обробка металів) має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маляр 4-го розряду (обробка металів) має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маляр 4-го розряду (обробка металів) має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маляр 4-го розряду (обробка металів) має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маляр 4-го розряду (обробка металів) має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маляр 4-го розряду (обробка металів) має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маляр 4-го розряду (обробка металів) має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маляр 4-го розряду (обробка металів) має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маляр 4-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маляр 4-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маляр 4-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маляр 4-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маляр 4-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маляр 4-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маляр 4-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автомобілі легкові, крім типу "ЗІЛ", "Чайка", і автобуси - остаточне фарбування, оброблення та полірування.

5.2. Ватерлінії і марки поглиблень - фарбування синтетичними і масляними фарбами.

5.3. Вироби спеціальні суднові - фарбування за 182 класом зовнішнього вигляду.

5.4. Деталі на експорт та експонати виставочні - фарбування за 1-м класом оброблення.

5.5. Електроприлади, електромашини великогабаритні - фарбування і полірування.

5.6. Катери - фарбування.

5.7. Корпуси, кронштейни основи, деталі литі складної конфігурації - фарбування за 2-м класом оброблення.

5.8. Корпуси підшипників на експорт - фарбування за 1 - 2-м класами оброблення.

5.9. Корпуси приладів і блоків, кришки, панелі, лицеві каркаси, кронштейни, антени - фарбування за 1 - 2-м класами оброблення, зовнішнє декоративне фарбування.

5.10. Корпус судна, конструкції суднові і поверхні суднових приміщень (відсіки танків, цистерн) - ґрунтування та фарбування методом холодного повітряного та безповітряного розпилення лакофарбових матеріалів.

5.11. Обтічники - фарбування.

5.12. Палуби в житлових та службових приміщеннях суден - настилання лінолеуму, реліну, егеліту.

5.13. Поверхні конструкцій - нанесення мастики "Адем" апаратом "Пласт".

5.14. Поверхні металевих закритих, тісних та важкодоступних місць (шахт, відсіків, цистерн) - ґрунтування та фарбування епоксидними фарбами.

5.15. Поверхні полотняні салонів літаків - покривання багатошарове лаками і фарбами.

5.16. Покривання "ЛАК" - заміряння спеціальних параметрів.

5.17. Приміщення житлові, службові - вирівнювання поверхонь палуб мастиками під наклеювання лінолеуму.

5.18. Статори і ротори - покривання внутрішніх і зовнішніх діаметрів, обмоток електроізоляційними емалями, лаками.

5.19. Стінки, полки, меблі зовні і усередині, стелі і дахи локомотивів, суцільнометалевих вагонів, вагонів з машинним охолодженням та ізотермічних вагонів з металевим кузовом і каюти суден - фарбування і покривання лаком пензлем, розпилювачем або лаком.

5.20. Судна, фюзеляжі, крила літаків та стінки туристичних і службових вагонів - нанесення відмітних написів та маркувань.

5.21. Тролейбуси і вагони метро - остаточне фарбування та оброблення.

5.22. Цистерні питні - фарбування.