Інструкція для посади "Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лудильника (оцинковувача) електролітичним методом 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію, кінематичні та електричні схеми високошвидкісних агрегатів безперервного електролітичного лудіння та агрегатів для електрохіміко-термічного оброблення.

1.4. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес електролітичного лудіння жерсті в рулонах або електролітичного оцинкування труб на безперервних високошвидкісних агрегатах, в тому числі установках електрохіміко-термічного оброблення жерсті або труб, покривання і розбирання металу відповідно до технологічних і виробничих інструкцій.

2.2. Установлює швидкісний та технологічний режим роботи агрегату залежно від потрібної товщини покриття, якості поверхні штаби, стану електролітів, замовлень на рулонну або листову продукцію.

2.3. Регулює силу струму, який надходить у ванни.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лудильник (оцинковувач) електролітичним методом 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.