Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні характеристики устаткування, що обслуговується;
      - види пошкоджень в електричних установках;
      - умови вибіркової дії захисних пристроїв;
      - конструкції електромагнітних і індукційних реле;
      - принципові схеми керування і сигналізації вимикачів з дистанційним приводом;
      - схеми ємнісних подільників напруги;
      - вимоги до точності трансформаторів струму;
      - призначення і основні вимоги до максимального струмового захисту, струмової відсічки, максимально-направленого захисту, диференціального, газового, дистанційного захисту;
      - призначення пристроїв автоматичного повторного ввімкнення (АПВ);
      - призначення автоматичного ввімкнення резерву (АВР) і основні вимоги до АВР;
      - основні параметри і схеми ввімкнення напівпровідникових приладів (діоди, транзистори, тиристори);
      - апаратуру для перевірки захистів;
      - розрахунки в межах побудови геометричних кривих для регулювання апаратів релейного захисту;
      - поводження з комплектними випробувальними пристроями для перевірки захистів;
      - основи електроніки і напівпровідникової техніки.

1.4. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розбирання, ревізію, складання, технічне обслуговування і усуває дефекти устаткування, змонтованого на панелях релейного захисту середньої складності.

2.2. Ремонтує і регулює реле середньої складності із розкриттям реле, усуненням дефектів механізму кінематики, електричної схеми, регулюванням, балансуванням, заміною деталей.

2.3. Здійснює частковий ремонт пристроїв складних захистів.

2.4. Ремонтує і здійснює технічне обслуговування комплектних випробувальних приладів для перевірки захистів середньої складності, пристроїв електромагнітної і електромеханічної блоківок.

2.5. Здійснює складання випробувальних схем для перевірки, налагодження релейних захистів середньої складності, пристроїв автоматики, вимірювальних трансформаторів і випробовування ізоляції кіл вторинної комутації з напівпровідниковими приладами та інтегральними мікросхемами.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вимикачі автоматичні низької напруги - ревізія, настроювання електричних характеристик.

5.2. Захисти газові, струминні реле - перевірка дії на вимкнення.

5.3. Захисти дистанційні електромеханічні і електронні - участь у ревізії і відновленні.

5.4. Захисти диференціально-фазні всіх типів (за винятком мікропроцесорних) - участь у ревізії і відновленні.

5.5. Панелі аварійних осцилографів і реєстраторів аварійних подій - налагодження і перевірка.

5.6. Приставки вимикаючі до електромагнітних приводів - установлення, механічне регулювання.

5.7. Прилади світлової і звукової сигналізації - підбір, установлення і перевірка.

5.8. Приводи електромагнітні, реле часу електромеханічні, електронні, моторні та на напівпровідниковій базі - виявлення дефектів і несправностей.

5.9. Реле максимального струму всіх типів (окрім мікропроцесорних), проміжні і сигнальні реле всіх типів - налагодження.

5.10. Трансформатори струму і напруги - перевірка електричних характеристик.

5.11. Шафи автоматики насосних, компресорних установок системи охолодження трансформаторів і автотрансформаторів - ревізія, налагодження.