Інструкція для посади "Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту гідротурбінного устаткування 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову гідротурбінного устаткування, що ремонтується, вантажопідйомних машин і механізмів, що застосовуються;
      - призначення і взаємодію вузлів і механізмів;
      - технологічну послідовність розбирання, ремонту і складання устаткування;
      - технологію вальцювання кінців сталевих і латунних трубок;
      - читання креслень і схем, технічні умови на гідравлічне випробовування;
      - правила ввімкнення і вимкнення трубопроводів всіх призначень;
      - принцип роботи засувки з гідроприводом;
      - основні знання про газове й електричне зварювання і присадні матеріали, порядок підготовки деталей і труб під зварювання;
      - вимоги до фланців, арматури, прокладок, кріпильних деталей;
      - будову та призначення спеціального інструменту, пристроїв і засобів вимірювань середньої складності;
      - правила загартування, заправлення і відпускання слюсарного інструменту;
      - правила центрування валів;
      - допуски й посадки, квалітети та параметри шорсткості, елементарні знання з механіки, електротехніки.

1.4. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює слюсарну обробку деталей за 11 - 12 квалітетами (4 - 5 класами точності), розбирання, ремонт і складання простих вузлів і механізмів основного й допоміжного гідротурбінного устаткування: лопатей робочого колеса, направних турбінних підшипників, знімних сегментів направних апаратів, дренажних насосів, запірної і запобіжної арматури, компенсаторів, вантажопідйомних машин і механізмів.

2.2. Відновлює профілі вихідних і периферійних кромок лопатей робочих коліс поворотно-лопатевих гідротурбін у підводній частині.

2.3. Виготовляє і складає за кресленнями прості вузли металоконструкцій під зварювання.

2.4. Складає з натури ескізи простих деталей, проводить підготовчі роботи для дефектоскопії зварних з'єднань, проводить підготовку і установлення під вальцювання сталевих і латунних трубок, паяє оловом.

2.5. Ремонтує і налагоджує ручний і пневматичний інструмент.

2.6. Розмічає і виготовляє прокладки складної конфігурації.

2.7. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання та розбирання вузлів і деталей устаткування за допомогою простих засобів механізації.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура масловодозапірна - ремонт з притиранням ущільнюючих поверхонь.

5.2. Затвори, решітки для утримання сміття - демонтаж, установлення, заміна ущільнень і ремонт ходових частин.

5.3. Канавки шпонкові - розмічання і підгонка.

5.4. Компенсатори - заміна, установлення.

5.5. Колеса робочі поворотно-лопатевої гідротурбіни - участь у підготовленні і заміні ущільнень лопатей робочого колеса в проточній частині.

5.6. Лопаті робочого колеса - шліфування профілів за шаблоном.

5.7. Насоси дренажні - розбирання, ремонт, складання, центрування валів насосів і електродвигунів.

5.8. Підшипники кочення - заміна зазорів і натягів на насосах, вентиляційних установках тощо.

5.9. Підшипники ковзання - зняття зазорів і натягів на насосах, заміна мастила і ущільнень.

5.10. Сегменти знімні - заміна кріпильних деталей і клинових розпірок.

5.11. Стекла масломірні маслонапірних установок (МНУ) - заміна.

5.12. Ущільнення болтові лопатей робочого колеса - зняття, заміна, підгонка стопорних штифтів і заглушок.