* *
Інструкція для посади "Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 29. Хіміко-фотографічні виробництва", що затверджен Наказом Міністерства промислової політики України 28.09.2006 N 308. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сушіння та окислення магнетиту 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний регламент відновлення окису заліза в магнетит;
      - правила експлуатації та будову водневої відновлювальної та окислювальної печей;
      - вплив сульфатів на якість магнітних стрічок;
      - методи промивання;
      - схему комунікацій;
      - технічні умови на феромагнітний порошок;
      - причини виникнення браку.

1.4. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес відновлення окису заліза, процес сушіння та промивання магнетиту та залізоокисного пігменту під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Герметизує водневу піч.

2.3. Готує, завантажує окиси заліза в піч.

2.4. Забезпечує рампи ресівера балонами з воднем.

2.5. Вивантажує магнетит з печей, зважує.

2.6. Самостійно регулює технологічний процес промивання суспензії на окремому агрегаті або установці загального режиму промивання всього комплексу під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.7. Приймає суспензію в промивні апарати після синтезу, збирає маточник та повертає продукт на повторне промивання.

2.8. Веде контроль за транспортуванням вологої пасти.

2.9. Знімає пасту і передає на суміжну операцію.

2.10. Регулює та контролює технологічний процес сушіння та окислення феромагнітного порошку.

2.11. Розфасовує готовий продукт і здає його.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник сушіння та окислення магнетиту 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.