Інструкція для посади "Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1, 2 класу кваліфікації. Документ про спеціальну підготовку диспетчерів-інструкторів за програмою, затвердженою відповідно до встановлених вимог. Стаж роботи диспетчером управління повітряним рухом - не менше 3 років. Володіння англійською мовою відповідно до встановлених вимог. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Статут Украероруху (головного підприємства);
      - основи трудового законодавства України;
      - основні правила польотів України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - настанови, інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом;
      - технологію відповідних диспетчерських пунктів;
      - льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній;
      - організацію, планування і забезпечення руху повітряних суден, повітряну навігацію;
      - авіаційну метеорологію;
      - методику аналізу метеорологічної обстановки;
      - організацію зв'язку;
      - використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому;
      - основні показники роботи підрозділів обслуговування повітряного руху;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у сфері професійної підготовки фахівців ОПР;
      - безпеку життєдіяльності;
      - англійську мову для імітації ведення радіозв'язку із суміжними зарубіжними центрами обслуговування повітряного руху, ведення переговорів з екіпажами іноземних авіакомпаній (або їх представниками), які готуються до вильоту або прибули (виконали посадку на аеродромі);
      - правила і процедури радіообміну з екіпажами повітряних суден.

1.4. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та проводить практичну підготовку диспетчерського складу з використанням технічних засобів тренування.

2.2. Визначає та аналізує рівень практичної і теоретичної підготовки диспетчерського складу.

2.3. Готує та надає відповідним посадовим особам рекомендації про подальше професіональне використання диспетчерів з управління повітряним рухом.

2.4. Бере участь у плануванні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників обслуговування повітряного руху.

2.5. Розроблює вправи та завдання для тренувань.

2.6. Проводить професійне навчання диспетчерів, надає їм практичну допомогу.

2.7. Оформлює документи для допуску до самостійної роботи диспетчерів з управління повітряним рухом.

2.8. Проводить технічні та методичні навчання з позаштатними диспетчерами-інструкторами.

2.9. Вивчає, узагальнює і розповсюджує передові форми і методи професійного навчання працівників обслуговування повітряного руху.

2.10. Вносить пропозиції стосовно вдосконалення професійної підготовки молодих працівників, організації методичної роботи на диспетчерських тренажерах.

2.11. Веде звітну та облікову документацію.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.