Інструкція для посади "Інженер-інструктор бортовий II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-інструктор бортовий II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва інженера бортового цивільної авіації. Стаж роботи за професією інженера бортового авіаційної ескадрильї (інженера-інструктора бортового) - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документ Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують роботу з льотно-технічної експлуатації повітряних суден цивільної авіації;
      - техніку, яку експлуатує;
      - положення про інженерно-технічну службу;
      - рівень професійної підготовки бортінженерів-інструкторів льотного загону;
      - Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
      - у разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

1.4. Інженер-інструктор бортовий II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-інструктор бортовий II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-інструктор бортовий II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-інструктор бортовий II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує льотну експлуатацію авіаційної техніки, виконання бортінженерами вимог керівництва з льотної експлуатації та керівних документів, які регламентують льотно-технічну експлуатацію повітряного судна.

2.2. Проводить з льотним складом загону заняття з вивчення силових установок систем та обладнання повітряного судна, технологію роботи бортінженера та його дії у особливих випадках польоту.

2.3. Аналізує причини відмов авіаційної техніки та передумови льотних подій, матеріали та засоби об'єктивного контролю.

2.4. Планує та запроваджує заходи з усунення наявних недоліків у роботі бортінженера.

2.5. Бере участь у розслідуванні авіаційних подій.

2.6. Розроблює дії з їх запобігання.

2.7. Проводить перевірку теоретичних знань та практичних навичок бортових інженерів-інструкторів та льотного складу загону.

2.8. Контролює передпольотну підготовку екіпажів, бере участь у післяпольотних розборах.

2.9. Запроваджує єдину методику виконання польотів.

2.10. Вивчає, поширює та узагальнює передові методи роботи інженерів бортових.

2.11. Бере участь в інспекторських оглядах авіаційної техніки та виконує контроль за якістю її підготовки до сезонної навігації.

2.12. Проводить заняття на тренажерах з бортінженерами загону, контролює їх проведення іншими спеціалістами.

2.13. Забезпечує якісну підготовку молодих працівників, бере участь у відборі кандидатів з числа інженерів бортових для перенавчання на нові типи повітряних суден, висунення на інструкторську роботу тощо.

2.14. Контролює ведення бортових журналів, журналів повітряних суден, а також польотної та технічної документації.

2.15. Оформлює документи на допуск інженерів бортових до самостійних польотів та акти періодичних перевірок екіпажів.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-інструктор бортовий II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-інструктор бортовий II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-інструктор бортовий II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-інструктор бортовий II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-інструктор бортовий II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-інструктор бортовий II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-інструктор бортовий II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-інструктор бортовий II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-інструктор бортовий II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-інструктор бортовий II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-інструктор бортовий II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-інструктор бортовий II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-інструктор бортовий II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-інструктор бортовий II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-інструктор бортовий II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-інструктор бортовий II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.