Інструкція для посади "Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва інженера бортового цивільної авіації. Стаж роботи за професією інженера бортового авіаційної ескадрильї (інженера-інструктора бортового) - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документ Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують роботу з льотно-технічної експлуатації повітряних суден цивільної авіації;
      - техніку, яку експлуатує;
      - положення про інженерно-технічну службу;
      - рівень професійної підготовки бортінженерів-інструкторів льотного загону;
      - Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
      - у разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

1.4. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує льотну експлуатацію авіаційної техніки, виконання бортінженерами вимог керівництва з льотної експлуатації та керівних документів, які регламентують льотно-технічну експлуатацію повітряного судна.

2.2. Проводить з льотним складом загону заняття з вивчення силових установок систем та обладнання повітряного судна, технологію роботи бортінженера та його дії у особливих випадках польоту.

2.3. Аналізує причини відмов авіаційної техніки та передумови льотних подій, матеріали та засоби об'єктивного контролю.

2.4. Планує та запроваджує заходи з усунення наявних недоліків у роботі бортінженера.

2.5. Бере участь у розслідуванні авіаційних подій.

2.6. Розроблює дії з їх запобігання.

2.7. Проводить перевірку теоретичних знань та практичних навичок бортових інженерів-інструкторів та льотного складу загону.

2.8. Контролює передпольотну підготовку екіпажів, бере участь у післяпольотних розборах.

2.9. Запроваджує єдину методику виконання польотів.

2.10. Вивчає, поширює та узагальнює передові методи роботи інженерів бортових.

2.11. Бере участь в інспекторських оглядах авіаційної техніки та виконує контроль за якістю її підготовки до сезонної навігації.

2.12. Проводить заняття на тренажерах з бортінженерами загону, контролює їх проведення іншими спеціалістами.

2.13. Забезпечує якісну підготовку молодих працівників, бере участь у відборі кандидатів з числа інженерів бортових для перенавчання на нові типи повітряних суден, висунення на інструкторську роботу тощо.

2.14. Контролює ведення бортових журналів, журналів повітряних суден, а також польотної та технічної документації.

2.15. Оформлює документи на допуск інженерів бортових до самостійних польотів та акти періодичних перевірок екіпажів.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер бортовий авіаційної ескадрильї II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.