Інструкція для посади "Інженер бортовий II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер бортовий II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва інженера бортового цивільної авіації. Стаж роботи за професією інженера бортового - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують роботу льотно-технічної експлуатації повітряних суден цивільної авіації;
      - правила експлуатації повітряних суден відповідно до НТЕРАТ та керівництв з льотної експлуатації;
      - техніку, яку експлуатує;
      - положення про інженерно-технічну службу;
      - Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
      - у разі виконання міжнародних польотів - іноземну мову в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

1.4. Інженер бортовий II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер бортовий II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер бортовий II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер бортовий II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у підготуванні повітряного судна до польоту і контролює його готовність відповідно до керівництва з льотної експлуатації.

2.2. Перевіряє перед вильотом закриття заправних горловин, аварійних і вантажних люків і дверей фюзеляжу відповідно до керівництва з льотної експлуатації.

2.3. Усуває в польоті несправності авіаційної техніки, що з'явилися і доступні для усунення.

2.4. Своєчасно виконує команди командира повітряного судна з керування двигунами і системами повітряних суден.

2.5. Своєчасно доповідає командиру повітряного судна про відхилення і несправності та дає пропозиції щодо їх усунення.

2.6. Вживає заходів за вказівкою (дозволом) командира повітряного судна для забезпечення безпеки пасажирів, збереження судна і розміщених на його борту вантажів, спеціального устаткування і польотної документації.

2.7. Оглядає відповідно до керівництва з льотної експлуатації повітряне судно після посадки і зарулювання на стоянку та доповідає командиру повітряного судна свої зауваження.

2.8. Оформлює документацію, записує зауваження щодо роботи авіаційної техніки і результатів огляду, передає повітряне судно в установленому порядку.

2.9. Вимагає від працівників інженерно-авіаційної служби усунення виявлених несправностей.

2.10. Вимагає виконання КВП авіакомпанії, "Наставления по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники гражданской авиации" (НТЕРАТ ГА), керівництва з льотної експлуатації та інших нормативних документів Укравіатрансу, у частині, що його стосується.

2.11. Приймає повітряне судно в справному і підготовленому для польоту стані.

2.12. Додержується правил експлуатації повітряного судна на землі і в польоті.

2.13. Вимагає наявності на борту установленої суднової документації, аварійно-рятувальних засобів, необхідних для польоту кількості палива, мастила, рідин і газів.

2.14. Вимагає своєчасну інформацію командира повітряного судна про несправності авіаційної техніки.

2.15. Додержується правил передпольотного відпочинку.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер бортовий II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер бортовий II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер бортовий II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер бортовий II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер бортовий II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер бортовий II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер бортовий II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер бортовий II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер бортовий II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер бортовий II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер бортовий II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер бортовий II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер бортовий II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер бортовий II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер бортовий II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер бортовий II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.