Інструкція для посади "Інженер-інспектор бортовий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-інспектор бортовий" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва інженера бортового 1 класу цивільної авіації. Стаж роботи з обслуговування авіаційної техніки - 1 рік. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органу державного управління цивільної авіації, які регламентують порядок авіаційної діяльності підприємств та авіакомпаній;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з системи державного нагляду, ведення обліку, організації праці, трудового законодавства, документи ІКАО, положення про Укравіатранс, Головну інспекцію з безпеки польотів, відділу інспектування льотної діяльності експлуатантів, накази, вказівки директора Укравіатрансу.

1.4. Інженер-інспектор бортовий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-інспектор бортовий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-інспектор бортовий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-інспектор бортовий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розроблює, організовує, контролює виконання заходів щодо забезпечення безпеки польотів.

2.2. Проводить інспектування авіакомпаній, авіапідприємств, льотних навчальних закладів з питань: інженерного забезпечення експлуатантів; рівня підготовки та наявність практичних навичок роботи в польоті спеціалістів відповідно до їх кваліфікації та допусків.

2.3. Бере участь у роботі комісії експлуатаційних інспекцій; інспектуванні експлуатантів; розслідуванні випадків порушення вимог Повітряного кодексу України; освоєнні нових типів суден, їх обладнання та систем.

2.4. Здійснює контроль за станом безпеки польотів у авіакомпаніях, авіапідприємствах, навчальних закладах цивільної авіації України, за якістю проведення теоретичних занять і льотної практики в навчальних закладах України.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-інспектор бортовий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-інспектор бортовий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-інспектор бортовий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-інспектор бортовий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-інспектор бортовий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-інспектор бортовий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-інспектор бортовий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-інспектор бортовий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-інспектор бортовий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-інспектор бортовий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-інспектор бортовий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-інспектор бортовий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-інспектор бортовий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-інспектор бортовий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-інспектор бортовий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-інспектор бортовий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.