* *
Інструкція для посади "Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортового оператора. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, накази, розпорядження, інші нормативні документи, які регламентують льотну роботу та безпеку польотів, керівну документацію, що регламентує діяльність бортоператорів, експлуатацію комплексу автоматизованої системи льотного контролю.

1.4. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує роботу автоматизованої системи льотного контролю.

2.2. Виконує операторські функції під час проведення льотних перевірок.

2.3. Забезпечує справний стан автоматизованої системи льотного контролю.

2.4. Контролює якість виконання льотних перевірок радіотехнічних засобів аеродромів.

2.5. Здійснює практичну роботу бортоператора в рейсових і аеродромних умовах з експлуатації комплексу автоматизованої системи льотного контролю.

2.6. Бере участь у розробленні нових програм і методик льотних перевірок радіотехнічних засобів (РТЗ).

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бортовий оператор автоматизованої системи льотного контролю несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.