* *
Інструкція для посади "Бортоператор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бортоператор" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортоператора. Стаж роботи в галузі управління повітряним рухом - не менше 1 року. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції та їхні керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують роботу із забезпечення радіозв'язку повітряного судна цивільної авіації;
      - устаткування вантажної кабіни (багажних відсіків) повітряного судна та правила його експлуатації відповідно до керівництва з льотної експлуатації;
      - правила завантаження, розміщення і кріплення вантажів;
      - порядок оформлення необхідної документації;
      - правила перевезення та збереження вантажів, пошти та багажу;
      - положення про службу бортоператорів;
      - Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Бортоператор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бортоператор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бортоператор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бортоператор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює відповідно до перевізних документів і центрувального графіка наявність, розміщення і кріплення вантажів і справність їх упакування.

2.2. Своєчасно доповідає командиру повітряного судна про несправності устаткування.

2.3. Вживає заходів для забезпечення цілості повітряного судна і розміщених на його борту вантажів.

2.4. Доповідає по закінченні польоту командиру повітряного судна свої зауваження.

2.5. Вимагає від працівників інженерно-авіаційної служби усунення несправностей устаткування вантажної кабіни (багажних відсіків) повітряного судна.

2.6. Вимагає від робітників служби організації перевезень розміщення і кріплення вантажів відповідно до центрувального графіка, усунення порушень упакування.

2.7. Виконує вимоги КВП авіакомпанії, керівництва з льотної експлуатації та інших керівних документів у частині, що його стосується.

2.8. Додержується правил передпольотного відпочинку.

2.9. Другий бортоператор підпорядковується першому.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бортоператор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бортоператор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бортоператор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бортоператор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бортоператор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бортоператор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бортоператор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бортоператор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бортоператор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бортоператор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бортоператор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бортоператор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бортоператор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бортоператор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бортоператор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бортоператор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.